Up
 
 

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za IV kwartał 2012 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013

W dniu 14 stycznia 2013 r. Prezes URE ogłosił średnią kwartalną cenę energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za IV kwartał 2012 r.

Średnia cena wyniosła 202,12 zł/MWh.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 14.01.2013