Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

WWW URE w nowej odsłonie! Co dzień nowe informacje

Pod dotychczasowym adresem www.ure.gov.pl wystartowała w pełni odświeżona strona internetowa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zmianie uległa nie tylko szata graficzna, ale również rozmieszczenie tekstów, które zostały pogrupowane w specjalnie dedykowane im zakładki tematyczne. Dodatkowo lista tagów zamieszczona na stronie umożliwia użytkownikom wyszukanie informacji w prosty i szybki sposób.

Specjalne miejsce na stronie zajmują banery, które odsyłają do tematów kluczowych dla sektora energetycznego w Polsce, takich jak: inteligentne sieci energetyczne, odnawialne źródła energii, liberalizacja rynku gazu. Osobne miejsce zajmują zakładki dotyczące podstaw prawnych działania Prezesa URE, funkcjonowania Urzędu oraz charakterystyki rynków energii, w których zgromadzone zostały istotne dla tych rynków dane w ujęciu rocznym.

Odbiorcom indywidualnym i przedsiębiorcom nowa wersja strony zapewnia łatwy dostęp do interesujących ich serwisów i narzędzi takich jak: www.MaszWybor.ure.gov.pl, kalkulator cen energii, dane dotyczące opłat i koncesji.

Ponadto, nowy układ strony pozwala użytkownikom na sprawne poruszanie się w archiwum publikacji i dostęp do materiałów multimedialnych z udziałem Prezesa i przedstawicieli URE.

Mamy nadzieję, że funkcjonalność nowej wersji strony internetowej URE, spotka się z akceptacją naszych użytkowników. Zapraszamy codziennie!

Data publikacji : 15.10.2012

Opcje strony

do góry