Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Targi Energii 2012

W dniach 27-28 września br. w Jachrance odbyły się IX Targi Energii, organizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki i Urząd Regulacji Energetyki. W wydarzeniu uczestniczył Wiceprezes URE, Maciej Bando.

Głównym przedmiotem tegorocznego spotkania było omówienie kwestii związanych z kształtem trzech nowych aktów prawnych (tzw. trójpakiem energetycznym): ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo gazowe oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, które w przyszłości mają wyznaczać ramy prawne polskiego rynku energii. Dokumenty te, od momentu publikacji w grudniu 2011 r., są tematem licznych dyskusji, konsultacji i konferencji z udziałem przedstawicieli administracji, nauki i biznesu.

Podczas IX Targów Energii zaproszeni goście analizowali m.in. wpływ nowych regulacji na uczestników rynku energii z perspektywy sprzedawców i odbiorców energii elektrycznej, a także możliwe systemy wsparcia OZE i kierunki zmian w nowym Prawie gazowym.

W dyskusji panelowej poświęconej nowym regulacjom prawnym udział wziął Maciej Bando, Wiceprezes URE, a także Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki; Krzysztof Zamasz, Prezes Rady Zarządzającej TOE; Dariusz Bliźniak, Prezes Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA; Henryk Kaliś, Przewodniczący FORUM OEEiG; Marcin Ludwicki, Wiceprezes Zarządu ENERGA-OBRÓT S.A. Moderatorem dyskusji był Pan Marek Zuber.

Wiceprezes Bando wskazał, iż jednym z najbardziej palących dziś problemów jest pojawienie się mikroźródeł energii, które pozwolą prosumentom na udział w rynku. Prosument to nie przedsiębiorstwo energetyczne, ale każdy, kto decyduje się na instalację domowego mikroźródła OZE, na przykład panelu fotowoltaicznego. Wykorzystywanie takich rozwiązań to wielka szansa dla rozwoju inteligentnych sieci, a tym samym dla zwiększenia efektywności energetycznej - podkreślał Wiceprezes Bando. Podczas dyskusji stwierdził również, że warunkiem koniecznym do uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych jest wprowadzenie regulacji ochrony odbiorcy wrażliwego.

Targi Energii mają na celu stworzenie platformy dyskusji na temat rynku energii w Polsce oraz prezentację ofert sprzedawców energii elektrycznej. W tym roku w ramach 4 bloków seminaryjnych poruszano takie kwestie jak: rynek energii elektrycznej oraz gazu w roku 2012 i latach następnych; planowane zmiany uwarunkowań funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce; praktyczne aspekty działania rynku energii elektrycznej; alternatywny model systemu elektroenergetycznego, usługi systemowe świadczone przez przemysłowych odbiorców energii elektrycznej.

Od 2003 r. Targi Energii stanowią forum wymiany poglądów i doświadczeń na temat nowych technologii i rozwiązań systemowych pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku energii elektrycznej.

Data publikacji : 02.10.2012
Data modyfikacji : 03.10.2012

Opcje strony

do góry