Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy w 2012 roku Biuletyn URE już dostępny

Zapraszamy Państwa do lektury wiosennego wydania Biuletynu URE, w którym przedstawiamy takie tematy, jak:

  • zagrożenie ubóstwem energetycznym (w tym poziom wydatków na media w gospodarstwach domowych i identyfikacja zjawiska ubóstwa energetycznego),
  • ocena efektywności działania czternastu OSD elektroenergetycznych oparta na modelu ekonometrycznym,
  • obowiązywanie świadectw kwalifikacyjnych w świetle znowelizowanej ustawy - Prawo energetyczne,
  • status przedsiębiorstw sieciowych w prawie energetycznym na tle sporów dotyczących posadowienia urządzeń przesyłowych,
  • koncepcja funkcjonowania sieci dystrybucyjnych opartych na lokalnych obszarach bilansowania.

Ponadto w publikacji także podsumowanie międzynarodowej działalności Prezesa URE w pierwszym kwartale 2012 r. oraz tabele informacyjne dotyczące taryf dla ciepła i koncesji.

Data publikacji : 05.04.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry