Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

OZE na Targach

Po raz pierwszy pod Patronatem Honorowym Prezesa URE odbywały się w Szczecinie Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej - ENERGIA

To kolejny przykład udanej współpracy regulatora z administracją samorządową, środowiskami naukowymi i biznesem. Podczas otwarcia Targów Prezesa URE reprezentował Robert Niewadzik z Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, realizator szkoleń prowadzonych przez URE dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Targom towarzyszyła konferencja „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, którą już po raz czwarty zorganizowali wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Międzynarodowe Targi Szczecińskie (MTS).

Ważnym elementem konferencji były dwie prezentacje przedstawicielek Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie. Małgorzata Górecka-Wszytko omówiła techniczne i ekonomiczne przyczyny odmowy przyłączania do sieci. Odmowa zawarcia umowy o przyłączenie do sieci rodzi po stronie przedsiębiorstwa energetycznego obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Prezesa URE oraz zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy. Utrudnieniem jest brak jednolitego stanowiska w sprawie podziału kosztów związanych z przyłączeniem do sieci. Obecne brzmienie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne - zapis: „pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia” - powoduje krańcowo różne interpretowanie wskazanego przepisu przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz podmioty przyłączane, jakimi są farmy wiatrowe.

Natomiast Małgorzata Niedźwiecka z OT URE w Szczecinie przedstawiła praktyczne kwestie związane z obowiązkiem zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych. Każde przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem i sprzedażą ciepła ma obowiązek kupić ciepło wytworzone w odnawialnym źródle energii przyłączonym do sieci ciepłowniczej za określoną cenę. Jednak obowiązek zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych jest ograniczony. Ilość ciepła ze źródeł odnawialnych objęta obowiązkiem zakupu nie może być większa niż zapotrzebowanie odbiorców. Ponadto koszty zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych nie mogą spowodować wzrostu cen lub stawek opłat dla odbiorców powyżej określonego poziomu.

***

Targi BUD-GRYF Szczecin i Targi ENERGIA odbywały się w dniach 16 - 18 marca 2012 r. w halach Międzynarodowych Targów Szczecińskich.

Data publikacji : 29.03.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry