Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania Danish Sustainable Living - po raz drugi pod patronatem Prezesa URE

Odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna to główne tematy kampanii edukacyjnej „Danish Sustainable Living”, którą w dniu 1 marca 2012 zainaugurował Ambasador Danii J.E. Thomas Østrup Møller.

Już po raz drugi Patronat Honorowy nad kampanią objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Podczas spotkania w Ambasadzie Królestwa Danii w Warszawie - Thomas Østrup Møller, przedstawił priorytety prezydencji Danii w Radzie UE związane z efektywnością energetyczną i energią odnawialną.

Ambasador podkreślił, że źródła, z których pozyskujemy energię oraz sposób, w jaki ją wykorzystujemy determinują nie tylko ekonomiczny potencjał państw i regionów, ale również wpływają na decyzje odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Zdaniem J.E. Thomasa Østrupa Møllera, w ciągu ostatnich lat Dania udowodniła, że inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną oraz rozwój systemu energetycznego są możliwe przy jednoczesnym utrzymaniu silnego nacisku na wzrost gospodarczy.

Odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna, zwłaszcza jej potencjał w budownictwie, były głównymi tematami panelu z udziałem m.in.: Grzegorza Wiśniewskiego (EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej), dra hab. Zbigniewa Karaczuna (Polski Klub Ekologiczny, Koalicja Klimatyczna, Katedra Ochrony Środowiska, SGGW), Waldemara Łagody (Naczelnik Wydziału UE i Współpracy Międzynarodowej z Departamentu Energetyki, Ministerstwa Gospodarki), Marii Dreger (Menadżer ds. Norm i Standardów - Rockwool Sp. z o.o.); Lidii Mikołajczyk-Gmur (Dyrektor Generalny Velux Polska Sp. z o.o.); Kim Søe (Chief Specialist, Vestas Northern Europe A/S); Andrzeja Oczosia (kierownika Wsparcia Technicznego, Danfoss Polska Sp. z o.o.).

***

Największym wydarzeniem ubiegłorocznej edycji „Danish Sustainable Living” były warsztaty efektywności energetycznej organizowane wspólnie przez Urząd Regulacji Energetyki i Ambasadę Królestwa Danii w Warszawie w grudniu 2011 r.

Data publikacji : 02.03.2012
Data modyfikacji : 09.03.2012

Opcje strony

do góry