Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szansa na lepsze jutro w Jaworznie. Ogólnopolski konkurs edukacyjny pod Honorowym Patronatem Prezesa URE rozstrzygnięty

W Jaworznie wręczono nagrody laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu Energetycznego Odnawialne źródła energii - szansa na stabilizację klimatu i lepsze jutro!

Tematem tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie były odnawialne źródła energii, a myślą przewodnią energetycznych zmagań - słowa Susan Taylor: Myśli to energia. Możesz stworzyć bądź zniszczyć swój świat swoimi myślami.

O energetyce w samo południe

3 czerwca, o godz. 12.00, w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie wręczono nagrody i wyróżnienia uczestnikom III OKE - uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom.

Głównym celem konkursu organizowanego w Jaworznie było zainteresowanie młodych ludzi tematyką odnawialnych źródeł energii i rolą OZE w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, energetycznych i klimatycznych. O tematach związanych z OZE mówi dziś cały świat - co wie o nich polska młodzież? Zdaniem konkursowego jury, pracującego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jacka Malko z Politechniki Wrocławskiej - wie i to bardzo dużo.

Pierwsze Gimnazjum Niskoemisyjne

Uczniowie szkół ponadgimnazajalnych prezentowali dojrzałe prace na tematy związane m.in. z energetyką jądrową i rolą samorządów w rozwoju odnawialnych źródeł energii. W czasach kiedy liderzy gmin wiedzą, że efektywność energetyczna jest kluczem do oszczędności budżetowych, kolejne miasta instalują nowoczesne systemy zarządzania zużyciem energii, o znaczeniu samorządów dla polityki energetycznej Państwa piszą nastolatki.

Zdobywca I nagrody - Łukasz Kordas z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Białej wspólnie z bratem Marcinem, od trzech lat realizuje projekt edukacyjny „Szkoła ZEROemisyjna”. O efektach pracy mówił w Jaworznie w trakcie prezentacji Energia słońca - aspekty ekologiczne i ekonomiczne.

Dzięki staraniom Łukasza - Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej jest pierwszą w Polsce szkołą niskoemisyjną, a 19 maja uruchomiono w bialskim gimnazjum pierwsze ogniwo fotowoltaiczne.

- Ten chłopiec wymyślił projekt, opracował, zdobył trzy granty na wdrożenie i dwa tygodnie temu uruchomił pierwsze w Polsce gimnazjum, które nie emituje CO2 - mówiła inicjatorka konkursu dr Halina Rechul.

II miejsce ex aequo zdobyli: Agnieszka Dragan z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej - praca Energia jądrowa w obronie klimatu oraz Adam Baranowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie za pracę Energia słoneczna - aspekty ekologiczne i ekonomiczne. III nagrodę otrzymali - ex aequo - Monika Szpanowska - za pracę Energia jądrowa w obronie klimatu, Daniel Lazur - Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu - praca Zaangażowanie gmin na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii - czy Twoja gmina jest aktywna?

Czy Twoja Gmina jest aktywna?

Prace studentów poświęcone zostały m.in. zaangażowaniu samorządów na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznym aspektom wykorzystania energii słonecznej. Laureatka I miejsca - Agnieszka Suska ze Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach pisała m.in. o samorządach i Zaangażowaniu gmin na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii - czy Twoja gmina jest aktywna?

Laureaci kolejnych miejsc:

II (ex aequo): Gabriela Korkosz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu - praca Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii słonecznej oraz Anna Idzikowska z Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Energetyki i Paliw - praca: Stanowcze „NIE” dla spalania i współspalania biomasy leśnej w Polsce.

III miejsce (ex aequo): Artur Wiertek - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Mechaniki i Budowy Maszyn - za pracę Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii słonecznej; Krzysztof Mientus - Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki za pracę Energia słońca - aspekty ekologiczne i ekonomiczne.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk, dziękuje Organizatorom za organizację III Ogólnopolskiego Konkursu Energetycznego w Jaworznie i składa serdeczne gratulacje laureatom i wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu.

***

W ostatnich latach pod Honorowym Patronatem Prezesa URE odbyły się m.in. konkurs edukacyjny „Bezpieczniej z prądem”, konkurs „Nowe horyzonty energetyki - wiedza i jej zastosowanie” zorganizowany przez Wschodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Fundację Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie. W ubiegłym miesiącu wystartowała kolejna, ósma już edycja Programu „Bezpieczne Praktyki i Środowisko”. Podczas szkoleń adresowanych do młodzieży m.in. o efektywności energetycznej opowiadają młodym ludziom eksperci z Oddziałów Terenowych URE w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu.

Data publikacji : 15.06.2011
Data modyfikacji : 25.08.2011

Opcje strony

do góry