Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE rekomenduje stosowanie wytycznych ERGEG

Wytyczne dotyczą dobrych praktyk w zakresie rozpatrywania, zgłaszania i klasyfikowania skarg odbiorców

Urząd Regulacji Energetyki w drugim półroczu 2011 r. przygotuje i przeprowadzi wśród sprzedawców i operatorów systemów dystrybucyjnych badanie ankietowe dotyczące praktycznego wykorzystywania rekomendacji zawartych w Wytycznych ERGEG.

Problematyka związana z rozpatrywaniem skarg konsumenckich znajduje się w obszarze zainteresowania Regulatorów w związku z postanowieniami zawartymi w tzw. trzecim pakiecie energetycznym, który zapewnia odbiorcom prawo do rozpatrzenia skargi przez przedsiębiorstwo energetyczne z zastosowaniem przejrzystych, prostych i niedrogich procedur.

Działając w Europejskiej Grupie Regulatorów ds. Energii elektrycznej i Gazu Prezes URE chce podkreślić istotę wdrożenia Wytycznych w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i klasyfikowania skarg odbiorców, dlatego też rekomenduje ich stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce.

Dokument jest kierowany m.in. do organizacji reprezentujących interesy konsumenckie, operatorów systemów dystrybucyjnych, sprzedawców energii. Uznałem, iż publikacja tego dokumentu w języku polskim przyczyni się do szerszego jego wykorzystania i praktycznego zastosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne - podkreśla Marek Woszczyk, prezes URE.

Data publikacji : 06.06.2011
Data modyfikacji : 08.06.2011

Opcje strony

do góry