Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Rady Ministrów powołał nowego Prezesa URE

1 czerwca 2011 r. Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk powołał Marka Woszczyka na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Powołanie Marka Woszczyka na stanowisko Prezesa URE poprzedziła procedura konkursowa prowadzona przez Ministra Gospodarki i zakończona 15 kwietnia 2011 r.

Od 2007 r. Marek Woszczyk pełnił obowiązki wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki nadzorując prace Departamentu Taryf, Departamentu Promowania Konkurencji i Oddziałów Terenowych Urzędu. Ponadto 22 grudnia 2010 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu także pełnienie obowiązków Prezesa.

 

***

 

Marek Woszczyk związany jest z URE nieprzerwanie od kwietnia 1998 r. W latach 1998 - 2007 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE. Był pełnomocnym przedstawicielem Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu (European Regulators' Group for Electricity and Gas, ERGEG) oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii (ang. Energy Regulators Regional Association, ERRA) - od 2005 r. w Komitecie ds. Konkurencji i Koncesji, a od 2006 r. w Zgromadzeniu Ogólnym. Od 18 maja 2011 r. jest członkiem Prezydium ERRA. Reprezentuje URE także w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (ang.: Council of European Energy Regulators, CEER), a od 1 lutego 2011 r. - jako pierwszy przedstawiciel polskiego regulatora - został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu CEER.

Prezes URE jest członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Regulators), bierze także udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej - organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego. Jego prace dotyczące regulacji, taryf i cenotwórstwa znalazły się między innymi w zbiorze „Prawo energetyczne. Komentarz” pod red. M. Swory i Z. Murasa (Wolters Kluwer, Warszawa 2010).

Marek Woszczyk był pracownikiem naukowym uczelni technicznej; jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W 2011 r. uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration.

Data publikacji : 01.06.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry