Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa strona internetowa URE poświęcona zbliżającej się Polskiej Prezydencji w UE

Energetyka jednym z priorytetów Prezydencji

prezydencja.ure.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki uruchamia dziś nowy portal poświęcony tematyce związanej ze zbliżającym się objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Chcemy przybliżyć Państwu tematykę i działania, jakie będziemy podejmować w niezwykle istotnym okresie, jakim będzie polska Prezydencja w UE. W tym celu zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej URE - www.prezydencja.ure.gov.pl

Sześć miesięcy pod znakiem energetyki

Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i odgrywa kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Polska obejmie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej
1 lipca 2011r.

Nasz kraj obejmie Przewodnictwo w Radzie w szczególnym dla wspólnotowej polityki energetycznej okresie. Z jednej strony jest to wejście w życie III pakietu energetycznego, oraz rozpoczęcie prac agencji regulatorów ACER w marcu 2011, z drugiej natomiast wspólne wyzwanie, jakim jest plan zakończenia tworzenia europejskiego rynku energetycznego do 2014 roku - podkreśla Marek Woszczyk, prezes URE.

Aktywność URE podczas Prezydencji

W trakcie półrocznego przewodnictwa Polski w Radzie UE nie zabraknie wydarzeń organizowanych bądź współorganizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. We wrześniu 2011 roku regulator będzie gospodarzem spotkania Grupy Roboczej CEER ds. rynku detalicznego i odbiorców (Retail Market and Consumers). W październiku 2011 r. Urząd Regulacji Energetyki wspólnie z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Skarbu Państwa zorganizuje dwudniowe wydarzenie, w ramach którego odbędzie się konferencja ministerialna Konkurencyjny i zintegrowany rynek jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego z udziałem wielu znakomitych osobistości, oraz posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER) i Rady Regulatorów ACER - nowopowstałej Agencji Współpracy Narodowych Regulatorów Energii. W listopadzie natomiast URE - wspólnie z Ambasadą Królestwa Danii - planuje zorganizowanie warsztatów poświęconych efektywności energetycznej.

Informacje o tych wydarzeniach, a także o wielu innych wiążących się z energetyką podejmowanych przez Polskę w ramach Prezydencji znajdziecie Państwo w nowym serwisie internetowym Urzędu. Zapraszamy.

***

Więcej informacji o tym, na czym polega Prezydencja i co będzie należało do Polski jako kraju sprawującego prezydencję, jej wszystkich priorytetach i podejmowanych działaniach znajdą Państwo na oficjalnej, rządowej stronie internetowej poświęconej polskiej Prezydencji w UE w 2011 r.

Data publikacji : 04.05.2011
Data modyfikacji : 10.05.2011

Opcje strony

do góry