Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w Dolinie Redy i Chylonki oraz w Zabrzu

Energetyczna edukacja młodych ludzi jest jednym z priorytetów pracy Urzędu Regulacji Energetyki. W lutym i marcu eksperci URE spotkali się z młodzieżą na Pomorzu i Śląsku.

Już w ubiegłym roku z inicjatywy Prezesa URE rozpoczęła się współpraca Północnego Oddziału Terenowego URE w Gdańsku z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, poświęcona edukacji ekologicznej.

W roku szkolnym 2010/2011, eksperci URE z Północnego Oddziału Terenowego w Gdańsku wzięli udział w czterech spotkaniach z uczniami gimnazjów i liceów na terenie Redy, Gdyni i Sopotu. Prezentacje URE odbyły się w dniach 23 i 25 lutego oraz 2 i 3 marca 2011 roku.

Podczas wykładów, ekspert URE prezentował zadania realizowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz metodach oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej.

URE i liderzy lokalnej ekologii

W wykładach uczestniczyli uczniowie szkół biorących udział w projekcie „Lider lokalnej ekologii”. W ramach współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przewidywane są kolejne energetyczne prezentacje URE w tym dla m.in. dla nauczycieli z regionu Pomorza.

W trakcie akcji edukacyjnej młodzież otrzymuje wydawnictwa: ulotki, broszury oraz kolorowanki z informacjami na temat ochrony powietrza i źródeł energii z logo Urzędu Regulacji Energetyki.

Katowice w Ogrodzie

Równie dobre tradycje ma współpraca Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach z Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. 21 kwietnia 2010 r. eksperci URE - Jolanta Skrago i Piotr Furdzik z Południowego OT URE - poprowadzili pionierskie warsztaty ekologiczne dla młodzieży pt. „Sekrety Oszczędzania”, w których wzięli udział uczniowie zabrzańskich szkół począwszy od klas gimnazjalnych a skończywszy na klasach licealnych/technikum.

W 2011 roku Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy z URE zaprasza zabrzańską młodzież, uczniów szkół gimnazjalnych i liceów na seminaria. Wśród listy proponowanych tematów znalazły się m.in.

  • Sekrety oszczędzania i efektywność energetyczna - eksperci URE przedstawią kierunki oszczędzania,
  • Bądź świadom za co płacisz - czyli jakie są składniki rachunku za energię elektryczną, ciepło i gaz;
  • Wstrzymanie dostaw energii i paliw gazowych oraz kontrole przedsiębiorstw energetycznych u odbiorców - kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może nam wstrzymać dostarczanie paliw i energii, a także kiedy przedsiębiorstwo może u odbiorcy przeprowadzić kontrolę i jak ona powinna wyglądać;
  • Wybór sprzedawcy - eksperci URE przedstawiają uczestnikom seminarium - głównych "aktorów" rynku energii - w trakcie spotkania młodzież pozna rodzaje umów występujących na rynku energii.

Warunki uczestnictwa w zabrzańskich seminariach

Aby wziąć udział w warsztatach/seminarium należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz wysłać ją na dwa adresy poczty elektronicznej: bhazy@um.zabrze.pl oraz centrum@mob-zabrze.pl, z dopiskiem SEMINARIA.

Szczegółowe informacje na stronie Centrum.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Inspektor ds. Organizacji Edukacji Ekologicznej - Małgorzata Góra - Wolny; tel. (32) 276-39-10 wew. 10 lub 271-30-33 wew. 10; e-mail: centrum@mob-zabrze.pl.

Data publikacji : 24.03.2011

Opcje strony

do góry