Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje ramowych wytycznych ACER - gaz i energia elektryczna

Prezes URE zaprasza do konsultacji dokumentów europejskiej agencji regulacyjnej ACER dotyczących mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych w zakresie gazu i przyłączania do sieci elektroenergetycznych.

Agencja Współpracy Narodowych Regulatorów Energii (ACER) rozpoczęła konsultacje ramowych wytycznych w sprawie mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych w zakresie gazu. Po zakończeniu konsultacji dokument zostanie przedłożony Komisji Europejskiej i będzie stanowił podstawę do przygotowania kodeksów sieciowych.

Proces konsultacji zostanie zakończony w dniu 2 maja 2011 r. Stanowiska powinny być przesyłane bezpośrednio do ACER.

Jednocześnie ACER rozpoczął konsultacje ramowych wytycznych w sprawie przyłączania do sieci elektroenergetycznej. Po konsultacjach dokument zostanie przedłożony Komisji Europejskiej i będzie stanowił podstawę do przygotowania kodeksów sieciowych.

Proces konsultacji zostanie zakończony w dniu 2 maja 2011r. Stanowiska powinny być przesyłane bezpośrednio do ACER.

Konsultacje zakończono.

Data publikacji : 18.03.2011
Data modyfikacji : 23.04.2012

Opcje strony

do góry