Up
 
 

URE w regionach. Katowice o dostępie do sieci i wyborze sprzedawcy

Konferencja młodych prawników z ELSA Poland oraz spotkanie z UTW w Gliwicach - eksperci URE prowadzą działania edukacyjne dla odbiorców energii.

  • Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach już wiedzą jak zmienić sprzedawcę prądu. Wykład ekspertów URE z Katowic
    Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach już wiedzą jak zmienić sprzedawcę prądu. Wykład ekspertów URE z Katowic
  • „To działa !” - ekspert URE z Katowic, Piotr Furdzik, przedstawia słuchaczom UTW w Gliwicach możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
    „To działa !” - ekspert URE z Katowic, Piotr Furdzik, przedstawia słuchaczom UTW w Gliwicach możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

URE o bezpieczeństwie przesyłu

Awarie sieci elektroenergetycznej i przerwy w dostawach prądu spowodowane warunkami atmosferycznymi są zmorą odbiorców energii i energetyków. Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie, a prawo własności” zastanawiali się nad jakością rozwiązań prawnych w obszarze prawa własności i bezpieczeństwa przesyłu.

Obecny status prawny prezentowali m.in. sędziowie NSA, eksperci akademiccy, prawnicy, rzeczoznawcy majątkowi i doradcy podatkowi, którzy przedstawili regulacje prawne oraz stosowane praktyki mające na celu pogodzenie interesu publicznego z prywatnym w zakresie lokalizacji urządzeń przesyłowych na gruntach stanowiących własność różnych podmiotów. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk. Ekspert URE, Radosław Walaszczyk, radca prawny z Południowego Oddziału Terenowego w Katowicach, przedstawił obowiązki regulatora związane m.in. z realizacją zadań wynikających z prawa energetycznego.

Prezes URE rozstrzyga spory

W prezentacji „Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych” - ekspert URE mówił m.in. o zadaniach przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii. Koncesjonowanie, zatwierdzanie taryf, czy uzgadnianie projektów planów rozwoju to bardzo istotne dla procesu regulacji narzędzia Prezesa URE, przedstawione na konferencji w kontekście kosztów przedsiębiorstw liniowych, związanych z inwestycjami w infrastrukturę energetyczną. Szczególną uwagę poświęcono tzw. właściwości rzeczowej Prezesa URE w sprawach spornych. Ekspert URE wyjaśnił na czym polega publicznoprawny obowiązek zawarcia określonych umów ciążący na przedsiębiorstwach liniowych, w jakich przypadkach Prezes URE rozstrzygnie spór, dlaczego nie każde zaprzestanie dostaw paliw lub energii to wstrzymanie dostaw w rozumieniu prawa energetycznego. Przedstawiciel URE mówił m.in. jak ważna jest odpowiedzialna postawa przedsiębiorstw energetycznych.

W rozmowach prowadzonych podczas konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych wskazywali problemy w pozyskiwaniu tytułu prawnego do nieruchomości oraz przedstawiali inne bariery w rozwoju infrastruktury energetycznej. Autorzy wystąpień, dostrzegając problemy przedsiębiorstw, analizując roszczenia związane z lokalizacją urządzeń przesyłowych, zwracali uwagę na potrzebę zachowania równowagi między interesem publicznym i prywatnym.

Ogólnopolską Konferencję Naukową - „Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie, a prawo własności”, 9 marca 2011 roku, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - zorganizowało Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Masz wybór w Gliwicach

Pierwszego marca 2011 r. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gliwicach, eksperci Południowego Oddziału Terenowego URE poprowadzili wykłady poświęcone prawu wyboru sprzedawcy energii elektrycznej - „Masz wybór - jak zmienić sprzedawcę energii?”.

Słuchacze aktywnie uczestniczyli w wykładach. Ożywioną dyskusję wzbudziła tematyka unbundling’u czyli rozdzielenia poszczególnych rodzajów działalności tj. dystrybucji/przesyłania od sprzedaży/wytwarzania. Eksperci URE wyjaśniali tak genezę unbundling’u, jak i sens rozdziału. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia poświęcone składnikom rachunków za energię elektryczną oraz prawu zmiany sprzedawcy, w tym procedur zmian - pierwszej i kolejnych.
Podczas wykładów eksperci URE wyjaśniali na przykładach na czym polega zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, wyjaśniając m.in. że zmiana nie oznacza konieczności fizycznego przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci elektroenergetycznej innego podmiotu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 18.03.2011
Tagi: