Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyznaczenie punktów właściwych systemu przesyłowego - podsumowanie wyników konsultacji

Prezes URE przedstawia podsumowanie wyników konsultacji dotyczących wyznaczenia punktów właściwych systemu przesyłowego oraz informuje o zatwierdzeniu punktów właściwych systemu gazociągów przesyłowych i punktów właściwych systemu gazociągów tranzytowych.

Dnia 23 lutego 2011 r. Prezes URE zatwierdził tzw. punkty właściwe systemów przesyłowych. Są to punkty, dla których operator systemu przesyłowego ma podawać do wiadomości publicznej przewidziane prawem informacje. Równoprawny dostęp uczestników systemu i innych zainteresowanych podmiotów do publikowanych danych jest jedną z gwarancji zapewnienia skutecznego stosowania zasady TPA.

W dniach od 23 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. Prezes URE przeprowadził konsultacje w sprawie zatwierdzenia punktów właściwych, przedstawionych przez OGP Gaz - System S.A. Podsumowanie ich wyników oraz decyzja Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia punktów właściwych systemów przesyłowych znajdują się poniżej. Jednocześnie załączone zostały tabele przedstawiające wykaz punktów właściwych (stref) systemu gazociągów przesyłowych, agregujących punkty fizyczne, zgodnie ze stanem na dzień 11 lutego 2011 r.

Zatwierdzenie punktów właściwych przez Prezesa URE i związana z tym konieczność przeprowadzenia niniejszych konsultacji jest konsekwencją decyzji Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2006 r. Nr DPE-47-4(2)/6154/2006/BT (zmienianej kolejnymi decyzjami) o wyznaczeniu OGP Gaz - System S.A. operatorem systemu przesyłowego gazowego na majątku stanowiącym obecnie własność Spółki na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. oraz decyzji Prezesa URE z dnia 17 listopada 2010 r. Nr DPE-4720-4(8)/2010/6154/BT o wyznaczeniu OGP Gaz - System S.A. operatorem systemu przesyłowego gazowego na majątku stanowiącym własność SGT EuRoPol Gaz S.A. (polski odcinek gazociągu Jamał - Europa Zachodnia), na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.

Data publikacji : 03.03.2011

Opcje strony

do góry