Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

24 grudnia 2010 r. (Wigilia) w Urzędzie Regulacji Energetyki jest dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2010 Dyrektora Generalnego Urzędu Regulacji Energetyki - na podstawie art. 25 ust. 10 w związku z ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - dzień 24 grudnia tego roku jest w URE dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień świąteczny 25 grudnia 2010 r.

Wszystkich Interesariuszy Urzędu zapraszamy do współpracy bezpośrednio po przerwie świątecznej tj. od 27 grudnia 2010 r.

Data publikacji : 09.12.2010
Data modyfikacji : 09.12.2010

Opcje strony

do góry