Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

By energia mogła płynąć z kraju, w którym jest tańsza

Prezes URE o połączeniach międzysystemowych i Strategii Energetycznej Unii Europejskiej podczas sopockiego V Forum Energetycznego

Dr Mariusz Swora, prezes URE wziął udział w sesji plenarnej otwierającej V Forum Energetyczne, organizowane przez Miasto Sopot i Fundację Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie - organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Sesję Strategia energetyczna w Europie - biznes i polityka. poprowadził Paweł Lisicki, redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita. Nad związkiem między polityką a biznesem w nowej Strategii Energetycznej Unii Europejskiej podczas sopockiego spotkania obok Prezesa Swory dyskutowali Mirek Topolanek, były premier Czech (2006-2009) oraz Luis Fernando Mira Amaral, portugalski minister przemysłu i energii w latach 1987-95.

Szwecja, Czechy, Austria - połączenia transgraniczne już wkrótce

W trakcie dyskusji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wskazywał, że współpraca krajów UE w zakresie energetyki jest konieczna i jest już prowadzona. I choć nie ma jeszcze wspólnego, europejskiego rynku energetycznego to budowane są rynki regionalne, w których uczestniczy także Polska. - W grudniu otwieramy połączenie ze Szwecją. Energia będzie mogła płynąć z kraju, w którym jest tańsza. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie podobnych połączeń z Czechami i z Austrią - dodał.

Regulacja oparta na jakości to przyszłość rynku

Odnosząc się do wypowiedzi portugalskiego ministra Prezes Swora wskazał, że w kontekście półwyspu iberyjskiego należy przede wszystkim wspomnieć o bardzo ciekawym rynku z dużym udziałem giełdy oraz o rozwijanym przez regulatora portugalskiego modelu regulacji opartej na jakości. Oba kierunki - zdaniem polskiego regulatora - wyznaczają w pewnym sensie przyszłość rynku. Rynki regionalne w Europie będą się rozwijać dzięki połączeniom transgranicznym i giełdom. Jakość regulacji i innowacje powinny zaś wyznaczać kierunki regulacji przedsiębiorstw sieciowych - mówił Prezes URE.

Efektywność energetyczna - tak. Zeroenergetyczny wzrost gospodarczy - nie.

Zabierając głos po wypowiedzi premiera Mirka Opolanka, który mówił o efektywności energetycznej prezes Swora wyraził swoją opinię: - Popieram efektywność energetyczną, ale nie wierzę w zeroenergetyczny wzrost gospodarczy. Wzrostowi gospodarczemu zawsze towarzyszyło wzrastające zapotrzebowanie na energię i nie potrafię sobie wyobrazić, aby ten wzrost w sposób sztuczny dławić. Europa potrzebuje dzisiaj przede wszystkim konkurencji i innowacji. Restrykcyjna polityka klimatyczna dławi rynek i osłabia konkurencyjność gospodarek państw członkowskich.

Niezależny regulator lekiem na market failure

Portugalski gość panelu, Luis Fernando Mira Amaral, w swoim wystąpieniu podkreślił rolę niezależnych regulatorów, których istnienie jest odpowiedzią na tzw. market failure i opowiedział się za ograniczeniem zadań przypisanych regulatorom tylko do tego obszaru, z wyłączeniem polityki redukcji emisji CO2. Z takim poglądem zgodził się w pełni prezes Mariusz Swora. - Regulatorzy muszą być niezależni od bieżącej polityki i od rynku; ich celem powinno być promowanie konkurencji dla dobra odbiorców końcowych. Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, to buduje ona niebezpieczny rodzaj więzi pomiędzy politykami a przedsiębiorstwami. Dla dobra rynku te związki trzeba przeciąć, a najlepszym lekarstwem jest tutaj deregulacja.

***

W centrum zainteresowania V Forum Energetycznego, które odbywa się w dniach 8 - 10 listopada w Sopocie, znajdą się także możliwości współpracy energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, problemy finansowania projektów energetycznych, kwestie wdrażania nowych technologii w sektorze oraz dylematy związane z renesansem energii nuklearnej. Oprócz polityków i ekspertów udział w forum zapowiedzieli przedstawiciele największych firm sektora. Organizatorzy przewidują, że w Forum będzie uczestniczyć około 300 gości z regionu Europy Środkowej i pozostałych krajów Unii Europejskiej, USA, Azji Centralnej i Rosji. 

Data publikacji : 10.11.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry