Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energetyka obywatelska. Prezes URE w Krzyżowej.

dr Mariusz Swora gościem Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej

W Forum organizowanym przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego od lat uczestniczą przedstawiciele władz lokalnych i administracji rządowej, naukowcy i przedsiębiorcy z Polski i Niemiec.

Pierwszy dzień Forum poświęcony został roli technologii w rozwoju regionów, a głos w tej sprawie zabrali m.in. Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia, prof. Tadeusz Więckowski, Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz dr Mariusz Swora, Prezes URE.
Tematyka spotkania w Krzyżowej akcentuje przede wszystkim innowacyjny wymiar gospodarki. Jeżeli chodzi o energetykę to ta innowacyjność znajduje swoje odbicie w koncepcjach inteligentnych sieci i miast. Głęboko wierzę, że w tym zakresie Dolny Śląsk ze swoim zapleczem akademickim oraz sektorem nowoczesnych technologii, który coraz częściej lokuje tutaj swoje inwestycje, ma wiele do zaoferowania nie tylko w skali regionalnej ale i europejskiej” - stwierdził w swoim wystąpieniu Prezes URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwrócił uwagę na obywatelski kontekst modernizacji rynku energetycznego, na świadomy i często decydujący udział samorządów lokalnych w podejmowaniu decyzji o „zmianie” infrastruktury energetycznej i otwarcia na nową jakość techniki i myśli inżynieryjnej: „Koncepcja zrównoważonego rozwoju miast oznacza nowe podejście do infrastruktury miejskiej. Polityka energetyczna schodzi dziś na poziom gmin i regionów. To władze gminy są dziś pytane o to, co zrobiły dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego, czy też o to, czy przeprowadziły przetarg na sprzedawcę energii elektrycznej, oszczędzając przy tym środki w budżecie miasta” .

Obywatel energetyczny

Drugiego dnia Forum Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uczestniczył w dyskusji panelowej pt. Energetyka XXI wieku - perspektywa regionalna i transgraniczna, którą otworzył prof. Andrzej Wiszniewski z Politechniki Wrocławskiej.

Wprowadzając do panelu prof. Wiszniewski przedstawił m.in. europejskie priorytety w zakresie rozbudowy sieci. „W Europie potrzeba dziś zbudować lub przebudować 50.000 km nowych sieci. Niestety, choćby ze względu na trudności z uzyskaniem prawa drogi, to zadanie nie jest możliwe do zrealizowania. Stąd potrzeba lepszego wykorzystania istniejących sieci, które może się dokonać dzięki rozwojowi projektów smart grids. Inteligentne sieci oznaczają wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego miast i regionów” - stwierdził.

Z taką diagnozą zgodził się dr Mariusz Swora: „Z prac europejskich regulatorów wynika, że powinniśmy inwestować w nową infrastruktur,ę ale również optymalizować wykorzystanie tej istniejącej, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo dostaw energii”.

Prezes Swora odniósł się również do poruszonego przez prof. Wiszniewskiego wątku dotyczącego wsparcia przez amerykańską administrację projektów inteligentnych sieci, jako kolejny przykład kraju zainteresowanego smart grids i gospodarką niskowęglową podając Wielką Brytanię: „to, co czeka polskiego regulatora w najbliższych latach, to konieczność zmiany modelu regulacji, podobnie jak to się w tej chwili dzieje w przypadku brytyjskiego Ofgemu. Przyszłość sieci energetycznych to smart grid” - podkreślił Prezes Swora.

ACER, URE, Brandenburgia

O współpracy energetycznej ponad granicami mówił m.in. Piotr Woźniak - przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej w Agencji ds. współpracy Organów Regulacji Energetyki UE (ACER) i Hennig Heidemanns - sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii. W dyskusji Energetyka XXI wieku - perspektywa regionalna i transgraniczna wzięli udział również Edward Słoma z Ministerstwa Gospodarki, prof. Mariusz Orion - Jędrysek z Uniwersytetu Wrocławskiego, Markus Reichel z DREBERIS GmbH i Adam Witek z KGHM Polska Miedź S.A.

Dyskusja z udziałem dr Mariusza Swory, Prezesa URE, odbywała się 29 października 2010 roku, drugiego dnia Forum w trakcie Polsko - Niemieckiego Szczytu Gospodarczego.

Data publikacji : 02.11.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry