Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE przekracza barierę dźwięku... w trosce o odbiorców energii

Niepełna znajomość praw i obowiązków to poważna bariera utrudniająca odbiorcom uczestnictwo w rynku energii, warto ją przekraczać dla wspólnego dobra wszystkich uczestników gry rynkowej.

Nie ma tygodnia, żeby eksperci URE, poza swoimi obowiązkami wynikającymi z kompetencji regulatora rynku, określonych w ustawie Prawo energetyczne, nie angażowali się w działania edukacyjne adresowane do samorządów, partnerów społecznych i konsumentów.

Poznań o zmianie sprzedawcy w Toruniu

8 października 2010 r. w Toruniu odbyło się seminarium z okazji 90-lecia działalności Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Seminarium podzielone było na trzy bloki tematyczne: „Aktualnie wykorzystywane nowoczesne technologie pozyskania energii - zmniejszenie oddziaływania na środowisko”, „Odbiorca na rynku energii - praktyczne wykorzystanie prawa do przesyłu” oraz „Zaawansowane systemy komunikacji oraz integracji systemów - zastosowania praktyczne”. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Daikin Airconditioning Poland, Kamitec, Stiebel Eltron Polska, Politechniki Gdańskiej, ENERGA-OPERATOR SA, ENERGA-OBRÓT SA oraz Emtel System. Eksperci URE wspierali organizatorów, przygotowując prezentacje dotyczące praw odbiorców energii.

Eksperci URE, Monika Kruś i Zbigniew Stasiak, z Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Poznaniu przedstawili prezentację - „Zmiana sprzedawcy energii oraz podmioty występujące na rynku energii”.

Gdańsk spotyka się energetycznie

12 października 2010 r. w Pomlewie k/ Gdańska odbyła się konferencja pn. „I Jesienne Spotkania Energetyczne”, zorganizowana przez Elektrociepłownię Starogard Sp. z o.o. i Grupę „P4B”.

W konferencji uczestniczyli eksperci Północnego Oddziału Terenowego URE w Gdańsku. Podczas prezentacji przedstawili zagadnienia związane ze zmianami w regulacji rynku energetycznego wynikającymi z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne. Eksperci URE zaprezentowali także kwestie związane z obowiązkiem sporządzania przez przedsiębiorstwa energetyczne planów rozwoju oraz koniecznością składania Prezesowi URE sprawozdań z ich realizacji. Poruszone zostały również kwestie dotyczące procedur przyłączeń do sieci oraz wymierzania kar pieniężnych.

Gości konferencji poinformowano także o propagowanej przez Prezesa URE koncepcji „Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Energetyce”. Najlepszą oceną obecności ekspertów URE był ożywiona dyskusja, prowadzona również w kuluarach konferencji.

Wrocław w Polkowicach

Eksperci URE z Południowo - Zachodniego Oddziału Terenowego URE wzięli udział w II Forum Ekoenergetycznym, zorganizowanym przez Gminę Polkowice oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks". Forum odbyło się w dniach 16-18 września 2010 r. w Polkowicach. W konferencji tej udział wzięli eksperci z Południowo Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu. Wydarzenie odbywało się pod patronatem honorowym Prezesa URE.

W dniu 17 września 2010 r., ekspert URE Mirosław Kaczmarek w ramach Konferencji Nauka i Praktyka „Metody oszczędzania energii i jej wytwarzania ze źródeł odnawialnych” przedstawił prezentację „Przyłączanie biogazowni do sieci w świetle przepisów ustawy - Prawo energetyczne” natomiast w dniu 18 września 2010 r., Józef Dolata, dyrektor Południowo - Zachodniego Oddziału URE wraz z ekspertem URE Jadwigą Molińską wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym „Możliwości przyłączeniowych OZE do sieci elektroenergetycznej”. W ramach tej części konferencji poruszone zostały tematy dotyczące bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem projektu biogazowni w każdej gminie.

Zielona energia nad Odrą

24 września 2010 r. w hotelu Sofitel we Wrocławiu odbyła się piąta doroczna konferencja Banku BGŻ zatytułowana „Zielona energia - jak bezpiecznie inwestować w odnawialne źródła energii". W konferencji uczestniczyli eksperci URE: Mirosław Kaczmarek, Sławomir Siejko z Południowo - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu. Uczestnicy konferencji wysłuchali m.in. prezentacji prof. Danuty Hübner, europosłanki, przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego i prof. Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej. W drugiej części konferencji przeprowadzony został panel dyskusyjny, w trakcie którego zwrócono m.in. uwagę na zasadność inwestowania w generację rozproszoną w porównaniu z wielką energetyką konwencjonalną i systemy wspierania odnawialnych źródeł energii.

Data publikacji : 14.10.2010

Opcje strony

do góry