Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach. Szczecin metropolitalny, Warszawa o zmianie sprzedawcy.

Eksperci URE wzięli udział w I warsztatach dotyczących Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

W dniu 24 września 2010 r. w Stargardzie Szczecińskim, eksperci z Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego URE, wzięli udział w spotkaniu w ramach Porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad „Koncepcją rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina”.

Eksperci URE identyfikują problemy

Porozumienie podpisali: Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek - Prezydent Szczecina, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego; Janusz Żmurkiewicz - Prezydent Świnoujścia, Gmina Miasto Świnoujście; Paweł Bartnik - Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Pomerania.

W trakcie I warsztatów dotyczących Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, Jacek Górski - ekspert URE - przedstawił prezentację dotyczącą „Sieci energetycznych - identyfikacji problemów”, natomiast Małgorzata Górecka - Wszytko, ekspert URE, przekazała informacje związane z opracowaniem projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Pogram rozwoju sektora energetycznego

Kolejna informacja ze szczecińskiego oddziału URE dotyczy udziału ekspertów urzędu w konsultacjach społecznych. 22 września 2010 roku eksperci URE uczestniczyli w konsultacjach dotyczących „Programu rozwoju sektora energetycznego w woj. zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r.” Program jest tworzony na zlecenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, dokument przygotowuje firma Case Doradcy Sp. z o.o. Podczas konsultacji społecznych Witold Kępa, dyrektor Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego URE, przedstawił problemy związane z przyłączaniem farm wiatrowych do sieci oraz ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców. W konsultacjach uczestniczyli także przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych - ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA Operator SA i PSE Operator S.A.

Odbiorco nie jesteś sam - w Warszawie

Z kolei eksperci Oddziału Centralnego URE w Warszawie tylko we wrześniu 2010 roku zorganizowali dwa spotkania adresowane do odbiorców energii, związane z kampanią informacyjną „Masz wybór.” W dniach 21 i 28 września 2010 roku eksperci z Oddziału Centralnego URE w Warszawie przedstawiali konsumentom - odbiorcom energii procedury dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej oraz informowali o prawach i obowiązkach stron uczestniczących w procesie zmiany sprzedawcy. Rozmowy z ekspertami URE to okazja, by przekazać odbiorcom praktyczną wiedzę o tym jak skutecznie korzystać z istniejących procedur.

Data publikacji : 06.10.2010
Data modyfikacji : 07.10.2010

Opcje strony

do góry