Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Moc instalacji wiatrowych w Polsce przekroczyła już 1000 megawatów

Prezes URE wydał przedsiębiorcom kolejne koncesje na wytwarzanie energii w elektrowniach wiatrowych. W sumie moc zainstalowana tego rodzaju odnawialnych źródeł energii to ponad 1000 megawatów (MW), najwięcej z pośród wszystkich OZE.

1000 megawatów z wiatru

Odnawialne Źródła Energii rozwijają się w Polsce coraz szybciej. Ze wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii największy wzrost mocy w ciągu pięciu ostatnich lat ma miejsce w grupie elektrowni wiatrowych. Kolejne lata przynosiły kolejne rekordy wzrostu zainstalowanej mocy „wiatrowych” OZE. Z 83,280 MW w 2005 roku, przez 152,560 MW w 2006 roku, 287,909 MW w 2007 roku, 451,090 MW w 2008 roku, do 724,657 MW w 2009 roku. W sumie moc zainstalowana w 347 jednostkach elektrowni wiatrowych wynosi dziś już 1005, 597 MW.

Wykres obrazuje przyrost mocy zainstalowanej instalacji produkujących energię z wiatru

Na północy wieje mocniej

Najwięcej mocy zainstalowanej posiadają elektrownie wiatrowe w województwie zachodniopomorskim - łącznie 348,032 MW w 18 instalacjach i wielkopolskim - 178,630 MW w 41 instalacjach.

Najwięcej jednostek produkujących energię z wiatru znajduje się natomiast w województwach północno-zachodniej Polski. Pierwszym pod względem liczby instalacji jest województwo kujawsko - pomorskie, w którym znajduje się 136 instalacji o łącznej mocy 142,899 MW. 53 instalacje znajdują się w województwie łódzkim, 41 w wielkopolskim, 21 w mazowieckim.

Woda goni wiatr

Moc zainstalowana innych źródeł OZE wynosi kolejno: elektrownie wodne – 946, 676 MW w 733 jednostkach, elektrownie wykorzystujące biomasę - 252, 490 MW (15 jednostek), elektrownie biogazowe - 70,888 MW (133 jednostki). Natomiast 2 jednostki w grupie elektrowni wytwarzających energię elektryczną z energii słonecznej posiadają 0,012 MW mocy zainstalowanej. Łącznie instalacje OZE w Polsce posiadają 2 281,792 MW mocy zainstalowanej (stan na 30 czerwca 2010 roku).

Odnawialne źródła energii według typu instalacji (moc zainstalowana jednostek w MW)

***

URE zaprasza wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami o lokalizacji OZE w Polsce do obejrzenia interaktywnej mapy odnawialnych źródeł energii opublikowanej na stronach URE.

Data publikacji : 09.07.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry