Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana sprzedawcy prądu nie wiąże się z ryzykiem. Konferencja pod patronatem Prezesa URE, czyli Rzeszów ma Power...

Dr Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wziął udział w Konferencji Energetycznej w Rzeszowie poświęconej możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

O zmianie sprzedawcy prądu w Rzeszowie

8 lipca w gmachu Politechniki Rzeszowskiej o prawach odbiorców energii rozmawiali m.in. Prezes URE - dr Mariusz Swora, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dr Jan Rączka oraz Andrzej Szortyka, reprezentujący Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu.

Problematyka objęta konferencją, znakomicie oddaje charakter działań URE, prowadzonych od lat na rzecz wzmocnienia pozycji odbiorcy na rynku energii. Do prac regulatora, nawiązywało również wystąpienie Prezesa URE, dr. Mariusza Swory.

Szef URE stwierdził m.in.: Jest wiele przykładów na to, że zmiana energii elektrycznej opłaca się przedsiębiorcom, zarówno tym dużym jak i małym. Urząd Regulacji Energetyki zrobił dużo w zakresie uproszczenia i skrócenia tej procedury. Każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się nad zmianą sprzedawcy i efektywnością energetyczną. To dwa najważniejsze instrumenty obrony na rynku energii elektrycznej. Priorytetem URE jest promowanie konkurencji, która w efekcie będzie służyła odbiorcom. Prezes URE podkreślił również konieczność szerokiego uwzględniania głosu przedsiębiorców w dyskusji na temat prawa i polityki energetycznej zarówno na poziomie krajowym, jak też unijnym.

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się również wystąpienia ekspertów Urzędu Regulacji Energetyki z Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Krakowie. Magdalena Mrowczyk opowiadała o zmianie sprzedawcy energii, przedstawiając szereg przykładów oszczędności, które uzyskali odbiorcy przemysłowi, w tym przykład małego odbiorcy - lokalnego sklepu spożywczego, który dzięki zmianie sprzedawcy zaoszczędził równowartość wysokości miesięcznego rachunku za energię elektryczną. Małgorzata Gimińska przedstawiła obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki.

Efektywność i optymalizacja

W dalszej części spotkania o podnoszeniu wydajności energii mówił m.in. Mirosław Semczuk, Wicedyrektor Departamentu Innowacyjnej Gospodarki Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., natomiast Wojciech Stawiany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawił informacje dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej przez NFOŚiGW. Prelegent przedstawił również plany NFOŚiGW w zakresie wspierania rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Konferencję Energetyczną - „Energia - Prawa i obowiązki użytkowników - Efektywność - Optymalizacja” zorganizowała Politechnika Rzeszowska i Podkarpacki Klub Biznesu. Celem spotkania było dostarczenie uczestnikom niezbędnych informacji na temat możliwości zmian dotychczasowego sprzedawcy oraz optymalizacji kosztów energii elektrycznej m.in. poprzez wzrost efektywności oraz możliwości uzyskania finansowego wsparcia.

Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Prezesa URE, dra Mariusza Swory. Po konferencji szef URE był gościem „Kalejdoskopu” Polskiego Radia Rzeszów.

***

Konferencja w Rzeszowie odbyła się w trakcie pierwszego tygodnia przygotowanej przez URE kampanii informacyjnej adresowanej do odbiorców energii elektrycznej. Hasłem pierwszej fazy kampanii jest informacja - „Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz”. W ciągu czterech pierwszych dni kampanii informacyjnej, strona kampanii www.maszwybor.ure.gov.pl zarejestrowała ponad 30 tysięcy odwiedzin. Adresowana do odbiorów energii strona URE jest ważnym elementem kampanii społecznej. Od lipca do października 2010 roku w całej Polsce pojawią się plakaty, ulotki, organizowane będą warsztaty dla różnych grup odbiorców. W największych miastach Polski już 16 lipca zobaczymy 1000 plakatów wielkoformatowych - bilboardów. Na widzów serialu „M jak miłość” czeka energetyczna niespodzianka i „konsumencki” wątek serialu (idea placement) dotyczący możliwości zmiany sprzedawcy.

Data publikacji : 08.07.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry