Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek, technologie, polityka

Eksperci URE o procesie integracji europejskich rynków regionalnych, pozycji odbiorcy na rynku energii, regulacjach III pakietu energetycznego oraz inteligentach sieciach na XVI Konferencji Naukowo - Technicznej „Rynek Energii Elektrycznej” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Oddział Lubelski Stowarzyszenia Elektryków Polskich już po raz szesnasty zorganizował konferencję pod nazwą Rynek Energii Elektrycznej. Tegoroczne hasło spotkania to: rynek, technologia, polityka. Udział w czterodniowej konferencji biorą reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki, sektora energetycznego oraz organizacji społecznych i branżowych.

Honorowy patronat nad Konferencją objął dr Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który swoim wystąpieniem nt. obecnego miejsca Polski na mapie europejskiego rynku energii elektrycznej otworzył pierwszą sesję plenarną. W sesji tej udział wzięli także Joanna Strzelec-Łobodzińska, wiceminister gospodarki, prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, prof. Józef Paska z Politechniki Warszawskiej oraz Mirosław Semczuk, przedstawiciel Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Pozycja polskiego rynku energii elektrycznej w procesie integracji regionalnej będzie uzależniona od faktycznej zmiany polityki państwa: włączenia się do nurtu promowania konkurencji na rynku krajowym i europejskim, aktywizacji przedsiębiorstw energetycznych, ustanowienia niezależnego regulatora z dobrze zaprojektowanym zestawem środków regulacyjnych oraz mandatem do działania na rynku europejskim połączonym z adekwatnym zapleczem organizacyjno-finansowym - zaznaczył podczas swojego wystąpienia Prezes Swora.

W kolejnej sesji plenarnej udział wziął Marek Woszczyk, wiceprezes Urzędu, stawiając odbiorcę energii w centrum uwagi przedstawił wyniki dotychczasowych prac na rzecz odbiorców oraz perspektywę poprawy pozycji odbiorcy na rynku energii po wdrożeniu w życie III pakietu energetycznego. - Koniecznym jest, aby odbiorca nie był przedmiotem ‘zaopatrzenia i zbytu’, ale stał się pełnoprawnym podmiotem procesów rynkowych. Wiele w tym celu już zostało zrobione ... i wiele pozostaje do zrobienia. Najbliższym zadaniem jest implementacja do prawa polskiego dyrektyw trzeciego pakietu energetycznego. - zaznaczył wiceprezes Woszczyk.

Podczas paneli dyskusyjnych omawiano m.in. problemy polityki energetycznej przy uwzględnieniu zagadnień prognoz i bezpieczeństwa energetycznego, nowych technologii oraz źródeł finansowania rozwoju energetyki, znaczenia uregulowań Unii Europejskiej dla Polski w kontekście harmonizacji zasad regulacji i funkcjonowania rynku energii elektrycznej. W panelu „Rynek energii widziany oczyma odbiorców” udział wzięła reprezentująca URE Zofia Janiszewska, z-ca dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji Urzędu.

W piątek, podczas ostatniego dnia konferencji, referaty zaprezentują także Halina Bownik-Trymucha, Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji URE i Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf URE. Tomasz Kowalak przedstawi zebranym stanowiącą wyzwanie XXI wieku, ideę implementacji systemu inteligentnych sieci w energetyce, natomiast Halina Bownik - Trymucha zaprezentuje kluczowe regulacje III pakietu energetycznego, który wchodzi w życie 3 marca 2011 roku, a który istotnie zmienia rolę regulatora na rynku europejskim, regionalnym i krajowym, formalizuje współpracę operatorów systemów przesyłowych oraz aktywizuje wszystkich uczestników rynku do udziału w procesie ustalania zasad tegoż rynku.

Data publikacji : 14.05.2010

Opcje strony

do góry