Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach - warsztaty w Katowicach i Poznaniu

W całym kraju trwają działania edukacyjne dotyczące praw odbiorców energii, prowadzone przez ekspertów Urzędu Regulacji Energetyki. Tylko w kwietniu 2010 roku spotkania z odbiorcami zorganizowano w Poznaniu i Katowicach.

Sekrety oszczędzania energii w Katowicach

Eksperci URE z Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach przygotowali warsztaty edukacyjne pt. „Sekrety oszczędzania”.

Spotkania odbywały się w ramach wydarzeń edukacyjnych pn. „Spotkania z ekologią” organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.

Do udziału w warsztatach, w dniu 21 kwietnia 2010 roku, zaproszono młodzież z czterech zabrzańskich szkół w tym: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13, Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 II - od klas gimnazjalnych po klasy licealne.

To nie był tylko wykład. Podczas warsztatów, uczniowie brali aktywny udział w dyskusji na temat oszczędzania energii. Eksperci URE przeprowadzili doświadczenie ilustrujące wzrost efektywności energetycznej w wyniku modernizacji oświetlenia. Spotkania stanowiły okazję do wyjaśnienia i uporządkowania szeregu pojęć z dziedziny oszczędzania energii i zaprezentowania powiązań racjonalnego gospodarowania energią z problematyką ochrony środowiska. Eksperci URE zaprezentowali również mniej znaną stronę zagadnienia oszczędzania energii - negatywne dla środowiska skutki niewłaściwej gospodarki odpadami po zużytych urządzeniach napędzanych energią elektryczną.

Społeczna odpowiedzialność biznesu energetycznego

Promując koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze energetycznym, Południowy Oddział URE zorganizował spotkanie z przedstawicielami firm ciepłowniczych. W dniu 23 kwietnia 2010 r. do Katowic zaproszono przedstawicieli firm ciepłowniczych działających na terenie aglomeracji śląskiej. Gościem URE był Tomasz Gasiński z Det Norske Vritas Poland, członek Zespołu do Spraw Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych, powołanego przez Prezesa URE. Podczas spotkania eksperci Urzędu Regulacji Energetyki przedstawili podjęte przez Prezesa URE działania na rzecz popularyzacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility). Natomiast Tomasz Gasiński przedstawił rolę CSR i wpływ prac z zakresu CSR na trendy makroekonomiczne i rozwiązywanie problemów społecznych.

Ignorantia iuris nocet - eksperci URE w Poznaniu

Nowelizacja ustawy - prawo energetyczne zmienia w dość istotny sposób rolę odbiorcy na rynku energii. Nowe przepisy prawa energetycznego zaprezentowano w trakcie spotkania z przedstawicielami Koła nr 21 ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ S.A. Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2010 roku. W trakcie spotkania eksperci URE z Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zaprezentowali zagadnienia związane z nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne w zakresie procedury przyłączeniowej oraz zmianą sprzedawcy energii i podmiotów występujących na rynku energii. Wystąpienia pracowników URE przybliżyły przedstawicielom SEP, zmiany w procedurze przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii, wprowadzonych do ustawy - Prawo energetyczne ustawą po jej nowelizacji z 8 stycznia 2010 r. W trakcie spotkania poruszono również zagadnienia związane z ułatwionymi przez nową ustawę procedurami zmiany sprzedawcy energii.

O planowaniu energetycznym w samorządach

Współpraca z samorządami jest jednym z priorytetów Urzędu Regulacji Energetyki.

21 kwietnia 2010 r. eksperci URE wzięli udział w Wielkopolskim Forum Energetycznym „Zarządzanie energią w gminie i powiecie” zorganizowanym przez Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią.

Eksperci URE zaprezentowali przedstawicielom władz gmin Województwa Wielkopolskiego zagadnienia związane z planowaniem energetycznym w gminach w kontekście obowiązku zapewnienia zaopatrzenia gmin w energię i paliwa gazowe. Ponadto przedstawiono także problematykę zmiany sprzedawcy energii. W Wielkopolskim Forum Energetycznym oprócz członków władz gmin Województwa Wielkopolskiego uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

***

W całym kraju trwają działania edukacyjne URE adresowane do odbiorców energii. W marcu 2010 eksperci Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzili warsztaty edukacyjne w Łodzi i w Lublinie. W latach 2008 - 2009 URE zorganizowało ponad 380 warsztatów, konferencji, spotkań edukacyjnych propagujących zachowania związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw energetycznych, ochroną odbiorców wrażliwych oraz prawami konsumentów. W tym roku, tylko oddziały terenowe URE, zaplanowały ok. 300 wydarzeń edukacyjnych.

Data publikacji : 07.05.2010
Data modyfikacji : 07.05.2010

Opcje strony

do góry