Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne

Kolejny konkurs wiedzy o energetyce pod patronatem Prezesa URE

Celem konkursu, skierowanego do młodzieży w wieku 16 - 24 lata, jest promowanie wiedzy o energetyce oraz aktywizacja działań na rzecz upowszechniania świadomości energetycznej i ekologicznej. Tematyka konkursu dotyczyć więc będzie zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem energetycznym takich jak: bezpieczeństwo energetycznego gminy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego, obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w związku z zachowaniem bezpieczeństwa, metody realizacji polityki energetycznej, a także zarządzanie kryzysowe jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Patronat honorowy nad konkursem objęli m.in. Ministerstwo Gospodarki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezes Południowego Koncernu Energetycznego, Prezydent Miasta Jaworzna, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Konkurs ma formę prac pisemnych, wzbogaconych o bibliografię - według zasad określonych w regulaminie. Istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową będzie zaproponowanie przez autora pracy konkretnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego.

Prace należy dostarczyć do 13 marca 2010 roku w wersji papierowej i na płycie CD osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Osiedle Podłęże, ul. Towarowa 61, 43 - 609 Jaworzno; z dopiskiem na kopercie „Konkurs energetyczny”).

Podczas konferencji podsumowującej konkurs zostanie ogłoszona lista zwycięzców, a laureaci zaprezentują swoje prace.

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz wzór karty zgłoszeniowej poniżej.

Data publikacji : 03.11.2009
Data modyfikacji : 05.11.2009

Opcje strony

do góry