Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/3306,Informacja-w-sprawie-publicznych-konsultacji-projektu-Wytycznych-ERGEG-w-sprawie.html
2019-08-24, 07:44

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja w sprawie publicznych konsultacji projektu Wytycznych ERGEG w sprawie Postępowania Ze Skargami Odbiorców (Konsumentów) oraz Sprawozdawania i Klasyfikacji Skarg

W ramach Europejskiej Grupy Regulatorów Energii Elektrycznej przygotowany został projekt rekomendacji dotyczących postępowania ze skargami konsumentów, sprawozdawania w tym zakresie i klasyfikacji skarg. Projekt dotyczy zarówno skarg wnoszonych do przedsiębiorstw, jak i do niezależnych organów, działających w tym zakresie. Przygotowany projekt dostarczyć ma rekomendacji do wdrożenia przepisów tzw. 3-go Pakietu Legislacyjnego. Proces konsultacji zostanie zakończony w dniu 2 grudnia 2009 r.

Data publikacji : 16.10.2009

Opcje strony