Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola zapasów paliw gazowych

30 września 2009r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczął badanie ankietowe dotyczące realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w ilości zapewniającej minimalizację skutków zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, wystąpienia sytuacji awaryjnej w sieci gazowej lub nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego. Badaniem objętych zostało 18 przedsiębiorstw posiadających koncesję na magazynowanie paliw gazowych.

Data publikacji : 08.10.2009
Data modyfikacji : 08.10.2009

Opcje strony

do góry