Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna nieformalna grupa ekspertów powoływana przez Europejską Radę Regulatorów Energetyki

Nabór profesjonalistów zajmujących się rynkiem gazu trwa do 29 września

Grupa ekspertów została powołana w celu wsparcia procesu przygotowania Wytycznych ramowych dotyczących kwestii alokacji zdolności przesyłowych. Podobną grupę CEER powołał w celu wsparcia wiedzą ekspercką procesu przygotowania Wytycznych ramowych dotyczących kwestii przyłączania do sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z przepisami aktów prawnych przyjętych w ramach tzw. trzeciego pakietu legislacyjnego obowiązkiem organizacji skupiających operatorów systemów przesyłowych (ENTSO-E i ENTSO-G) będzie przygotowanie projektów kodeksów sieci dotyczących połączeń transgranicznych. Kodeksy te zostaną opracowane w oparciu o jasne i obiektywne zasady zawarte w wytycznych ramowych przygotowanych przez europejską Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie eksperckiej proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury do 29 września 2009 r. na adres: Fay Geitona, Secretary General, CEER, 28 rue Le Titien B-1000 Bruxelles, expertgroup.el@ceer.eu.

Szczegółowe informacje oraz treść pisma informującego o powołaniu grupy ekspertów dostępne są na stronie Europejskiej Rady Regulatorów Energetyki (CEER).

Data publikacji : 25.09.2009

Opcje strony

do góry