Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu zorganizowanym przez Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki

Jeśli….
…nie do końca wiesz kto jest kim w energetyce;
...chciałbyś wreszcie poznać zasady wystawiania faktur przez przedsiębiorstwa energetyczne za gaz, energię elektryczną i ciepło;
…interesuje Cię sposób ustalania rozliczeń kosztów dostawy gazu, energii elektrycznej i ciepła do budynku.

Jeśli chcesz wiedzieć…
… jakie są obowiązki zarządcy lub właściciela budynku?
… czym różni się układ pomiarowo-rozliczeniowy od ciepłomierza lub podzielnika?
... kto odpowiada za którą „rurę”, czyli gdzie leży granica własności urządzeń i instalacji oraz miejsce dostarczania ciepła.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo energetyczne w szczególności w odniesieniu do specyfiki dostarczania ciepła.

Szkolenie, skierowane przede wszystkim do zarządzających i właścicieli budynków oraz do lokatorów lub właścicieli lokali mieszkalnych (w budynkach będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów czy wspólnot mieszkaniowych), odbędzie się w siedzibie Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki, przy ul. Canaletta 4 w Warszawie w następujących terminach:

 • 5 października 2009 r. (poniedziałek) w godz. 16:30 - 18:30
 • 8 października 2009 r. (czwartek) w godz. 12:00 - 14:00
 • 15 października 2009 r. (czwartek) w godz. 12:00 - 14:00

Szkolenie jest bezpłatne, a ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia przyjmujemy pod warszawskimi numerami telefonu (22) 828 02 40, 828 02 41 oraz na adres email: kinga.wegrzyn@ure.gov.pl.

Ramowy program:

 1. Wprowadzenie :
  • kto jest kim w energetyce – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i jego kompetencje, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca;
  • na jakiej podstawie realizowane są dostawy paliw i energii – rodzaje umów, kto jest stroną umowy,
  • co to jest usługa kompleksowa;
  • jakiej pomocy może oczekiwać odbiorca ze strony Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ?
 2. Zasady wystawiania faktur przez przedsiębiorstwa energetyczne za gaz, energię elektryczną i ciepło
  • taryfa przedsiębiorstwa energetycznego, czyli skąd ta cena;
  • struktura rachunku;
  • wstrzymanie dostaw jako rezultat nieterminowego uiszczania przez odbiorcę należności za gaz, energię elektryczną i ciepło.
 3. Uwarunkowania wynikające z regulacji zawartych w ustawie Prawo energetyczne w odniesieniu do sposobów ustalania zasad rozliczeń kosztów dostawy gazu, energii elektrycznej i ciepła do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkiwane lub użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami
  • kto jest odbiorcą gazu i prądu, a kto jest odbiorcą ciepła;
  • obowiązki zarządcy lub właściciela budynku.
 4. Specyfika dostaw ciepła, czyli co każdy zarządca lub właściciel budynku wiedzieć powinien
  • obowiązek rozliczania na poszczególnych mieszkańców należności z tytułu dostaw ciepła na podstawie regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku;
  • układ pomiarowo-rozliczeniowy a ciepłomierz/podzielnik służący do rozliczania kosztów,
  • moc zamówiona czyli ilość ciepła na potrzeby ogrzewania budynku (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa);
  • kto odpowiada za którą ,,rurę”, czyli granica własności urządzeń i instalacji oraz miejsce dostarczania ciepła.

Przypominamy także, że warszawski oddział URE pełni stałe dyżury eksperckie w ramach których eksperci z URE udzielają porad i praktycznego wsparcia tym odbiorcom energii, którzy mają problemy w relacjach ze sprzedawcami energii elektrycznej, gazu i ciepła. Do udziału w projekcie URE zaprosiło także stowarzyszenia non-profit prowadzące poradnictwo prawne.

W każdy poniedziałek w godz. 12.00 - 14.00 oraz dodatkowo w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 16.30 - 18.00, pracownicy Oddziału Centralnego zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy chcieliby uzyskać pomoc na przykład w prawidłowym sformułowaniu lub zanalizowaniu problemu z zakresu prawa energetycznego, poprawnym sformułowaniu reklamacji do przedsiębiorstwa energetycznego lub wniosku/ skargi do Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapamiętaj adres:
Oddział Centralny URE
ul. Canaletta 4
00-099 Warszawa
tel: (022) 828 02 31
fax: (022) 828 02 37

Data publikacji : 16.09.2009
Data modyfikacji : 24.09.2009

Opcje strony

do góry