Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inteligentne opomiarowanie szansą na poprawę sytuacji konsumentów i przełom technologiczny w energetyce

Europejski komisarz. ds. energii popiera inicjatywę Prezesa URE

4 czerwca Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii i Urząd Regulacji Energetyki podpisały Deklarację w sprawie wprowadzenia inteligentnego opomiarowania do polskiego systemu elektroenergetycznego. Od tego czasu do Urzędu wpływają głosy poparcia dla inicjatywy Prezesa URE ze strony organów władz publicznych i samorządowych, instytucji i organizacji branżowych oraz środowisk naukowych.

Poparcie dla deklaracji wyrażają nie tylko instytucje krajowe. Na początku września inicjatywę regulatora z zadowoleniem przyjął Andris Piebalgs, europejski Komisarz ds. Energii. W liście wyrażającym poparcie dla proaktywnych działań Prezesa URE zmierzających do wprowadzenie systemu inteligentnego opomiarowania komisarz Piebalgs podkreślił znaczenie systemu inteligentnego opomiarowania dla wzmocnienia konkurencji na rynku energii i rozwoju energooszczędności. Brak wystarczającej informacji, jakiej nie mogą zapewnić nam stare urządzenia pomiarowe jest przyczynkiem do bierności odbiorców na rynku. Zaradzić temu problemowi mogą inteligentne sieci - stwierdza Piebalgs.
Ponadto komentując zapisy Deklaracji, Komisarz ds. Energii zwrócił uwagę na rzeczowość rozwiązań zawartych w tym dokumencie.

Rozwój koncepcji inteligentnej sieci w Polsce wymaga współpracy świata nauki, gospodarki i administracji publicznej. Stąd tak ważne dla inicjatorów Deklaracji są liczne głosy poparcia napływające z różnych środowisk. Z zapisami Deklaracji w pełni zgadza się Ministerstwo Gospodarki. Warto przypomnieć, że do tej pory poparcie zadeklarowały następujące organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Środowiska, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezydent m. st. Warszawy, Prezydent Miasta Częstochowy, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Przemysłowy Instytut Automatyki Pomiarów, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, Politechnika Częstochowska, Politechnika Wrocławska (Instytut Energoelektryki), Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, Operator Systemu Przesyłowego - PSE Operator SA oraz Vattenfall Poland.

Zainteresowanie projektem wyrazili: Mirosław Sekuła, Przewodniczący sejmowej Komisji Przyjazne Państwo, senator Jan Wyrowiński Przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Natomiast Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wyraziło zainteresowanie projektem i uczestnictwem w dalszych pracach nad doskonaleniem systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Ze względu na fundamentalne znaczenie smart metering i smart grid dla rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego dyskusja nad inteligentnym opomiarowaniem będzie z inicjatywy URE kontynuowana i pogłębiana.

Data publikacji : 14.09.2009
Data modyfikacji : 17.09.2009

Opcje strony

do góry