Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa obrotu do przedłożenia taryf na sprzedaż energii elektrycznej gospodarstwom domowym w 2010 roku

Mając na uwadze stabilizację sytuacji na rynku oraz odpowiadając na wątpliwości i zapytania zgłaszane Prezesowi URE przez przedsiębiorstwa energetyczne, 8 września br. regulator wezwał sprzedawców energii elektrycznej do przedłożenia taryf na rok 2010. Przedsiębiorstwa powinny złożyć wnioski taryfowe wraz ze szczegółowym uzasadnieniem - w terminie do 22 września 2009 r.

Wezwanie to jest konsekwentną realizacją stanowiska Prezesa URE, w sprawie uwarunkowań liberalizacji rynku energii elektrycznej i konieczności dalszego zatwierdzania przez regulatora taryf dla odbiorców w gospodarstwach domowych (tzw. grupa G), które zostało ogłoszone na początku września. Mimo, że w ocenie Prezesa URE ceny w segmencie gospodarstw domowych docelowo powinny zostać uwolnione, to jednak odpowiedzialne zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf od 2010 roku nie jest jeszcze możliwe. Nie zostały bowiem spełnione warunki niezbędne dla uwolnienia cen tj.: wzmocnienie konkurencji na rynku, wzmocnienie pozycji odbiorców energii oraz wzmocnienie możliwości oddziaływania Prezesa URE na kształt relacji rynkowych.

Podstawę prawną działań Prezesa URE stanowi art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

Data publikacji : 09.09.2009

Opcje strony

do góry