Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już od dwóch lat nie jesteśmy skazani na jednego sprzedawcę prądu

1 lipca 2007 roku ostatnia grupa odbiorców - konsumenci w gospodarstwach domowych - zyskała prawo wyboru i zmiany sprzedawcy energii.

Każdy może zmienić sprzedawcę energii

Prawo wyboru sprzedawcy (zwane zasadą TPA - Third Party Access) gwarantuje każdemu odbiorcy, który znajdzie innego partnera w handlu energią, że jego kontrakt zostanie zrealizowany.

Co ważne, zmiana sprzedawcy nic nie kosztuje, a sama procedura zmiany jest stosunkowo prosta i trwa dość krótko (proces zmiany nie powinien przekroczyć 30 dni w przypadku pierwszej zmiany i 14 dni w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy.)

Nowy oferent może nas skusić nie tylko ceną, ale także innymi warunkami umowy: np. gwarancją stałej ceny, innym okresem rozliczeniowym, lepszą obsługą lub oferując dbającym o środowisko więcej energii proekologicznej.

Do odbiorcy należy zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą i rozliczenie się ze starym sprzedawcą. Wszystkie pozostałe formalności, łącznie z wypowiedzeniem umowy staremu sprzedawcy, może wykonać nowy sprzedawca, który zostanie przez nas do tego upoważniony.

Zmiana sprzedawcy w liczbach

Mimo uproszczeń i skrócenia procedur przez Prezesa URE ciągle jeszcze niewielu odbiorców indywidualnych skorzystało z możliwości zmiany sprzedawcy energii. Wynika to między innymi ze strategii koncentracji obrotu energią w grupach kapitałowych, która jest korzystna dla grup, ale ogranicza rozwój konkurencji.

Do dziś sprzedawcę zmieniło ponad 1000 odbiorców w gospodarstwach domowych. Jednak ogromną dynamikę zmian sprzedawców obserwujemy w segmencie odbiorców dużych i komercyjnych. O ile w 2008 roku takiej zmiany dokonały 23 podmioty, to już w pierwszym kwartale 2009 roku sprzedawcę zmieniło 127 przedsiębiorców. Tylko w maju br. zmiany dokonało zaś 90 przedsiębiorców. Z monitoringu prowadzonego przez URE wynika, że ogółem z prawa zmiany sprzedawcy skorzystało ponad 1300 odbiorców1 - zarówno w gospodarstwach domowych jak i odbiorców komercyjnych (grupy A,B,C).

Wzrost ten jest skutkiem nadwyżki podaży energii na rynku oraz aktywnego udziału odbiorców przemysłowych w poszukiwaniu tańszej energii. Warto się uaktywnić i poszukiwać ofert korzystniejszych cenowo, renegocjować obecnie zawarte umowy. Regulacja nigdy nie będzie równie skuteczna jak rynek - a do tego, żeby rynek się rozwijał niezbędny jest aktywny udział odbiorców poszukujących korzystnych dla siebie ofert - podkreśla dr Mariusz Swora, Prezes URE.

Także gminy stają się aktywnymi uczestnikami rynku energii. Dla samorządów zmiana sprzedawcy jest szansą na pozyskanie tańszej energii i oszczędności w budżecie gminy. Dobry przykład daje Urząd Miasta Częstochowy, który świadomie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej. Koszty zakupu energii spadły o 10% już w pierwszym przetargu na zakup energii przeprowadzonym przez ten Urząd.

Pomocy szukaj w URE

Wszyscy odbiorcy energii, którzy zdecydują się na zmianę sprzedawcy mogą zapoznać się z informacjami jak krok po kroku dokonać takiej zmiany. Przejrzyste i pełne informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej URE w zakładce Poradnik Otwarcia Rynku.

Jeśli chcesz zmienić firmę, od której kupujesz prąd, a nie wiesz jak to zrobić pomocą służą także pracownicy URE. W Urzędzie oraz we wszystkich oddziałach terenowych działają specjalne infolinie, pod numerami których dyżurują pracownicy udzielający porad i informacji na temat procedury zmiany sprzedawcy.

W najbliższym czasie na stronach URE zostanie uruchomiony kalkulator taryfowy, czyli prosty sposób umożliwiający każdemu odbiorcy porównanie ofert i wybranie najkorzystniejszej dla siebie.

Mimo uproszczeń proceduralnych zdarza się, że odbiorcy mają problem ze zmianą sprzedawcy. W takich przypadkach, kiedy naruszane jest prawo odbiorców do swobodnego wyboru sprzedawcy (art. 4j ustawy Prawo energetyczne) Prezes URE każdorazowo podejmuje działania interwencyjne.

_____
1stan na 30 maja 2009r. Dane będą weryfikowane po zakończeniu roku kalendarzowego.

Data publikacji : 01.07.2009
Data modyfikacji : 04.09.2009

Opcje strony

do góry