Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/2920,Polski-regulator-we-wladzach-ERRA.html
2019-08-17, 15:46

Strona znajduje się w archiwum.

Polski regulator we władzach ERRA

Zgromadzenie Ogólne ERRA zebrało się dziś w Warszawie, po zakończonej konferencji „Inwestycje i regulacja w energetyce” i wprowadziło zmiany we władzach organizacji. Dr Mariusz Swora, Prezes URE wszedł w skład Prezydium Stowarzyszenia.

Wejście do prezydium międzynarodowego stowarzyszenia regulatorów ERRA to dla mnie zaszczyt, ale również poważne zobowiązanie – powiedział Mariusz Swora tuż po głosowaniu. - Moje działania będą skupiały się na problematyce liberalizacji rynku energii i bezpieczeństwa energetycznego regionu. Zdaniem Regulatora, ERRA ma do odegrania ważną rolę w budowaniu mostów pomiędzy państwami Wschodu i Zachodu Europy oraz Azji, a polski organ regulujący rynek energii może dużo wnieść do działań Stowarzyszenia. - Mamy unikalny know-how potrzebny państwom naszego regionu do rozwijania systemów inteligentnych pomiarów sieci, daleko rozwinięte badania w zakresie zwalczania ubóstwa energetycznego i ugruntowane wzorce regulacyjne w wielu innych dziedzinach. Będziemy z ERRA dzielić się naszymi doświadczeniami, ale będziemy również korzystać z wiedzy posiadanej przez innych członków Stowarzyszenia. – zwraca uwagę Prezes URE.

Podsumowując warszawską konferencję Prezes URE stwierdził: Konferencja ERRA „Inwestycje i regulacja w energetyce” to była dobra promocja Polski i polskiego systemu regulacyjnego. Wymieniliśmy z innymi państwami doświadczenia w zakresie prowadzenia polityki regulacyjnej w warunkach kryzysu. Podczas konferencji zostały złożone również ważne deklaracje Azerbejdżanu dotyczące gotowości dostarczania gazu na potrzeby gazociągu Nabucco.

Prezydium jest organem bezpośrednio podporządkowanym Zgromadzaniu Ogólnemu ERRA. Składa się z 7 członków wybieranych na dwuletnią kadencję (z możliwością reelekcji). Prezydium pełni funkcje reprezentacyjne i wykonawcze, a do jego zadań należą m.in. proponowanie rozwiązań, które znajdują się we właściwości Zgromadzenia, podejmowanie kierunkowych działań dotyczących przyszłego kształtu Stowarzyszenia i zarządzanie budżetem organizacji. Spotkania Prezydium odbywają się od czterech do pięciu razy w roku.

Data publikacji : 08.04.2009
Data modyfikacji : 08.04.2009

Opcje strony