Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Drugi dzień konferencji „Inwestycje i regulacja w energetyce” międzynarodowego stowarzyszenia regulatorów ERRA oraz Prezesa URE

Płynny i przejrzysty rynek hurtowy, niezależność OSP i OSD, niezależny regulator oraz skuteczna ochrona praw odbiorców końcowych – to zdaniem Prezesa URE - podstawowe warunki liberalizacji rynku energii elektrycznej.

W drugim dniu odbywającej się w Warszawie konferencji „Inwestycje i regulacja w energetyce” zorganizowanej po raz pierwszy w Polsce przez międzynarodowe stowarzyszenie organów regulacyjnych, Prezes URE dr Mariusz Swora oraz Wiceprezes URE Marek Woszczyk wzięli udział w dyskusjach panelowych.

Prezes URE w prezentacji pt. „Bringing Light to Market Forces. EU Perspectives on Liberalization of the Electricity Market” przedstawił zróżnicowane aspekty liberalizacji rynku energii. Zdaniem Prezesa Swory rynkowi energii potrzebny jest niezależny regulator wyposażony w narzędzia do przeciwdziałania negatywnym skutkom dominacji rynkowej. Prezes URE przedstawił również pomysł rozwiązania systemowego, zapewniającego przejrzystość i płynność funkcjonowania rynku hurtowego energii elektrycznej, którym jest obowiązek sprzedaży energii na giełdzie.
W swoim wystąpieniu dr Swora obszernie odniósł się także do propozycji tzw. trzeciego pakietu liberalizacyjnego - Szkoda, że w uzgodnionych propozycjach zrezygnowano z jednoznacznego postawienia na wydzielenie właścicielskie sieci przesyłowych. Miejmy nadzieję, że model niezależnego operatora przesyłowego (ITO) i niezależnego operatora systemu (ISO) to tylko rozwiązania przejściowe – stwierdził. W przyszłości wydzielenie właścicielskie, gwarantujące prawdziwy rozwój konkurencji, tam gdzie to możliwe, powinno sięgnąć również sieci dystrybucyjnych – dodał.

Ponadto Prezes URE przedstawił rozwiązania prokonsumenckie, które wejdą w skład trzeciego pakietu, oraz problem zwalczania ubóstwa energetycznego. W prezentacji Prezesa URE obszerną część zajęły również kwestie rozwijania połączeń transgranicznych. W jak najkrótszym czasie – zdaniem Prezesa Swory - potrzebne jest zbudowanie połączenia z Niemcami i Litwą, jak również udrożnienia połączenia z Ukrainą.

W drugim dniu konferencji w panelu dyskusyjnym „Liberalization of the Energy Markets” udział wzięli także Charles E.Box (USA), Sergey Popovsky (Rosja), Sergey Katyshev (Kazachstan), Francesca Gostinelli (Włochy), Gábor Szörényi (Węgry). Natomiast w panelu „Regulatory Issues of Energy Pricing”: prof. Edvins Kamitis (Litwa), Florin Gugu (Rumunia), Entela Shehaj (Albania), Giles Stevens (Wielka Brytania) i Sergey Dunaylo (Ukraina).

ERRA jest dobrowolnym stowarzyszeniem 28 niezależnych organów regulacyjnych energetyki z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Członkiem stowarzyszonym ERRA jest Amerykańskie Stowarzyszenie Regulatorów (NARUC), natomiast wsparcie finansowe jest udziałem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID).
Celem ERRA jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki oraz zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji w państwach regionu.


Źródło: ERRA

Data publikacji : 07.04.2009
Data modyfikacji : 17.04.2009

Opcje strony

do góry