Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inwestycje i regulacja w energetyce - trwa konferencja współorganizowana przez międzynarodową organizację ERRA oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Ponad dwustu gości z Europy, Azji oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – regulatorów, przedstawicieli administracji rządowej, przedsiębiorstw energetycznych oraz firm doradczych; w poniedziałek otwarto obrady ósmej z cyklu konferencji organizowanych przez Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA).

Konferencję otworzył przewodniczący ERRA, Gábor Szörényi, który nakreślił krótko historię organizacji oraz przedstawił problematykę i zadania, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie. Celem ERRA jest m.in. sprzyjanie rozwojowi stabilnych i autonomicznych organów regulacji sektora energetycznego w państwach członkowskich poprzez wymianę informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących swą gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki, jak również poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji oraz promocji szkoleń z tego zakresu w państwach regionu.

Gości powitał gospodarz warszawskiego spotkania dr Mariusz Swora, Prezes URE, który podkreślił wagę konferencji z punktu widzenia interesu państw regionu oraz podziękował za możliwość zorganizowania konferencji w Polsce. Prezes URE odniósł się w swoim wystąpieniu do kwestii liberalizacji rynku energii oraz bezpieczeństwa dostaw. Zdaniem Mariusza Swory liberalizacja rynku energii jest jednym z największych wyzwań, które stoją przed państwami europejskimi oraz regulatorami. Przedsiębiorstwa energetyczne wyrosłe z monopoli państwowych dryfują nadal w bezpiecznej zatoce, gdzie nie dociera konkurencja. Naszą rolą jest wprowadzić do sektora energetycznego tyle konkurencji, ile tylko możliwe - stwierdził Prezes Swora.

Prezes URE połączył również kwestie dotyczące liberalizacji rynku i bezpieczeństwa dostaw. Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw dzisiaj potrzebne jest myślenie w kategoriach współpracy regionalnej. Budowanie wspólnych platform wymiany energii oraz połączeń między państwami, które podzielają wartości demokratyczne oraz idee wolnego rynku - to zadanie podstawowe, które powinno prowadzić do budowy silnych, regionalnych rynków energii. Razem możemy zbudować silne regionalne rynki, oparte na zaufaniu i wolnej konkurencji – ocenił Prezes Swora. Liberalizacja rynku energii powinna iść w parze z poszanowaniem interesów odbiorców końcowych. Naczelną zasadą przyświecającą każdej prorynkowej reformie w sektorze energii powinna być dbałość o interesy konsumentów – stwierdził Prezes URE. W swym wystąpieniu podkreślił również wagę polityki państwa w zakresie wspierania inwestycji. Stabilna polityka fiskalna, stabilne i jasne przepisy prawa oraz racjonalne planowanie przestrzenne – tego powinniśmy wymagać od naszych rządów dla wsparcia inwestycji w energetyce – ocenił dr Swora.

W części otwierającej konferencję wziął także udział Michał Chyczewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Frederick Butler, Prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Regulatorów (NARUC), który zwrócił uwagę na zmiany w polityce inwestycyjnej spodziewane w związku polityką nowej waszyngtońskiej administracji.

Pierwszy dzień konferencji minął pod hasłem inwestycji w elektroenergetyce – spraw związanych z regulacją i doświadczeniami krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw oraz alternatywnych źródeł energii – możliwości i barier, jakie stwarzają takie źródła. Podczas dwóch sesji prezentacje przedstawili John Gulliver (U.S.A), Dr. Péter Kaderják (Regional Center for Energy Research), Dimitris Papastefanakis (Grecja), Alberto Pototschnig (Hiszpania). Jutro przewidziane są wystąpienia i dyskusje dotyczące liberalizacji rynków energii oraz zagadnień regulacji cenowej.

ERRA jest dobrowolnym stowarzyszeniem niezależnych organów regulacyjnych energetyki z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw utworzonym w 2000 roku. Celem ERRA jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących swą gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki, jak również zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji w państwach regionu.

Do stowarzyszenia, o charakterze „not-for-profit”, przystąpiły organy regulacji energetyki z 28 krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Członkiem stowarzyszonym ERRA jest Amerykańskie Stowarzyszenie Regulatorów (NARUC), natomiast wsparcie finansowe jest udziałem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID).


Źródło: ERRA

Data publikacji : 06.04.2009
Data modyfikacji : 17.04.2009

Opcje strony

do góry