Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

IT w energetyce

Czy Regulator powinien wymusić stosowanie odczytywanych zdalnie urządzeń pomiarowych?

Czy operatorów systemów dystrybucyjnych powinien obowiązywać jeden standard technologiczny, czy tylko standard wymiany danych? Jakie są europejskie doświadczenia w zakresie wdrażania systemów tzw. smart meteringu? – na takie pytania starali się znaleźć odpowiedzi uczestnicy konferencji pt. „IT w energetyce”.

31 marca dr Mariusz Swora, Prezes URE był Gościem Honorowym konferencji organizowanej przez „CIO. Magazyn dyrektorów IT”.

W ramach konferencji poruszano problematykę specyfiki sektora energetycznego z punktu widzenia IT, aspektów prawnych funkcjonowania technologii informatycznych w tym sektorze oraz zarządzania tego typu projektami. Prezes Swora wziął udział w dyskusji panelowej, natomiast dr inż. Tomasz Kowalak, dyrektor Departamentu Taryf URE przedstawił projekt wprowadzenia inteligentnych pomiarów sieci, zwracając uwagę na korzyści, które przyniesie jego realizacja.

Znając rzeczywisty profil zużycia energii przez odbiorcę, sprzedawcy będą mogli skonstruować taryfy dostosowane do indywidualnych potrzeb danej grupy konsumentów. Zdalne opomiarowanie umożliwi także precyzyjną kalkulację ryzyka związanego z przerwami awaryjnymi i ograniczenie kosztów uczestnictwa w rynku bilansującym dla sprzedawców. Inteligentne pomiary przyczyniają się także do likwidacji części barier rozwoju rynku - dokładność i częstość otrzymywanych danych pozwoli wejść na rynek małym przedsiębiorstwom obrotu minimalizując straty powodowane nietrafionymi prognozami zakupów energii.

Także dystrybutorzy energii odniosą korzyści w postaci m.in. ograniczenia strat wynikających z kradzieży infrastruktury technicznej i energii (szacuje się, że zmniejszenie różnicy bilansowej z tytułu ograniczenia energii wyniesie 3% czyli mniej więcej równowartość pracy jednego 200 MW bloku przez cały rok); ograniczenia kosztów zleceń w terenie i obsługi klientów – zamiast tradycyjnego odczytu liczników czy ułatwień w windykacji należności wobec odbiorców, których należności uległy przeterminowaniu – liczniki smart umożliwiają zdalne wstrzymywanie energii elektrycznej.

Tomasz Kowalak przedstawił również doświadczenia innych państw europejskich w zakresie wdrażania projektu. Uczestniczący w dyskusji panelowej dr Mariusz Swora, odnosząc się do kwestii wdrożenia systemu inteligentnych pomiarów sieci stwierdził, że projekt ten ma znaczenie cywilizacyjne dla energetyki. Uzgodnione propozycje pakietu energetycznego będą wymagały od państw członkowskich udostępnienia inteligentnych liczników do roku 2020, po dokonaniu ekonomicznej analizy takiego procesu. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że analiza wykonalności wprowadzenia systemu inteligentnego opomiarowania jest już gotowa. Można śmiało powiedzieć, że w tym zakresie wyprzedziliśmy ustawodawstwo unijne. Teraz należy podjąć decyzję polityczną dotyczącą wdrożenia takiego systemu - powiedział Prezes Swora. Wdrożenie inteligentnych pomiarów pozwoli Polsce na wywiązanie się z obowiązku osiągnięcia celów pakietu klimatycznego dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej, jest również jednoznacznie korzystne z punktu widzenia wszystkich uczestników rynku, w tym przede wszystkim - z punktu widzenia konsumentów - stwierdził dr Mariusz Swora. Odpowiadając na pytanie dotyczące odległej daty wprowadzenia takiego systemu (2020 rok), Prezes URE stwierdził: Z punktu widzenia rynku i regulatora najlepiej byłoby, abyśmy wdrożyli ten projekt jak najszybciej. Nie ma przeciwwskazań, aby inteligentne liczniki wprowadzić już np. w 2017 roku. Już w tej chwili URE tłumaczy korzyści płynące z realizacji projektu konsumentom i przedsiębiorstwom energetycznym. Nie ma wątpliwości, że będzie to projekt kosztowny, ale korzyści z niego płynące zdecydowanie przewyższają koszty wdrożenia.

URE było beneficjentem Transition Fascility - Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii. Na zamówienie Urzędu w ramach tego projektu przygotowano studium wykonalności instalacji elektronicznych urządzeń pomiarowych w Polsce. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i URE. Studium wykonalności dostępne jest na stronie internetowej Urzędu.

Data publikacji : 01.04.2009
Data modyfikacji : 03.04.2009

Opcje strony

do góry