Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Po raz pierwszy w Polsce!

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA) oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zapraszają na konferencję poświęconą aktualnym praktykom regulacyjnym i uwarunkowaniom inwestycyjnym w krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw.

W dniach 6-7 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się już ósma z cyklu konferencji inwestycyjno – regulacyjnych organizowanych przez Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA). Dotychczasowe konferencje Stowarzyszenia rekrutującego Regulatorów z 28 państw regionu Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Państw Niepodległych cieszyły się olbrzymią popularnością stanowiąc miejsce wymiany opinii i doświadczeń Regulatorów z przedstawicielami sektora inwestycyjno-finansowego zaangażowanego w elektroenergetykę.

Dwudniowe spotkanie stwarza możliwość wysłuchania problemowych prezentacji, udziału w dyskusjach panelowych oraz spotkaniach towarzyszących, a także stanowi wyjątkową okazję do bezpośredniej wymiany poglądów między tworzącymi instrumenty regulacyjne (m.in. taryfy, koncesje, warunki handlu transgranicznego) a przedsiębiorcami.

Główne tematy tegorocznej konferencji to:

  • INWESTYCJE W ENERGETYCE - REGULACJA I PRAKTYKA
  • ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII: MOŻLIWOŚCI I BARIERY
  • LIBERALIZACJA RYNKÓW ENERGII
  • ZAGADNIENIA REGULACJI CENOWEJ

Wśród panelistów m.in.

  • Dr. Gábor Szörényi, Przewodniczący ERRA
  • Vyacheslav Sinyugin, Wiceminister ds. Energetyki Federacji Rosyjskiej
  • Marc Spitzer, Federalna Komisji ds. Regulacji Energetyki, USA
  • Alessandro Ortis, Regulator włoski,

Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Poprzednie spotkania odbywały się w Stambule i Budapeszcie.

ERRA jest dobrowolnym stowarzyszeniem niezależnych organów regulacyjnych energetyki z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw utworzonym w 2000 roku. Celem ERRA jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących swą gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki, jak również zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji w państwach regionu.

Do stowarzyszenia, o charakterze „not-for-profit”, przystąpiły organy regulacji energetyki z 28 krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Członkiem stowarzyszonym ERRA jest Amerykańskie Stowarzyszenie Regulatorów (NARUC), natomiast wsparcie finansowe jest udziałem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Więcej informacji o konferencji na stronie Stowarzyszenia oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 09.03.2009

Opcje strony

do góry