Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energetyczne bezpieczeństwo Polski i Europy - Międzynarodowa Konferencja Ekspertów

2 i 3 marca w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego zorganizowana przez The Warsaw Voice. Gośćmi specjalnymi spotkania byli prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Andris Piebalgs, europejski Komisarz ds. Energii.

Dyskusja toczyła się wokół tematu wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej i, w tym aspekcie, bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nie zabrakło w związku z tym tematów związanych z dywersyfikacją dostaw, liberalizacją rynku, alternatywnymi źródłami energii i ich wpływem na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Z punktu widzenia organu regulującego rynek paliw i energii nie sposób nie docenić roli Komisji Europejskiej w tworzeniu i wspieraniu inicjatyw regionalnych, które mają być swoistym pomostem dla integracji krajowych rynków energii w celu budowy rynku jednolitego dla całej Unii Europejskiej - podkreślał Marek Woszczyk, Wiceprezes URE biorący udział w panelu prowadzonym przez Janusza Steinhoffa. – W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera potrzeba harmonizacji uprawnień organów regulacyjnych z poszczególnych państw członkowskich, przy czym – wobec stawianych przez KE wyzwań klimatycznych – zachodzi jednocześnie potrzeba modyfikacji tych uprawnień. Wypada wyrazić nadzieję, że projektowany tzw. „trzeci pakiet legislacyjny” pozwoli osiągnąć znaczący postęp w tym zakresie. W sytuacji Polski, gdzie zwłaszcza elektroenergetyka jest oparta na węglu kamiennym, nie sposób też pominąć wpływu, jaki rozwiązania proponowane przez KE w tzw. pakiecie energetyczno – klimatycznym mogą wywrzeć na sytuację gospodarczą, a przez to bezpieczeństwo energetyczne. Celowe wydaje się zatem, by w warunkach rynkowych Regulatorzy mieli możliwość oddziaływania także na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, które ma przecież służyć odbiorcom paliw i energii - kontynuował w swym wystąpieniu Wiceprezes Woszczyk.

Andris Piebalgs, unijny Komisarz ds. Energii, zwracał uwagę, że kryzys na światowych rynkach będzie miał wpływ na politykę energetyczną – mniejsze dochody i mniejsza konsumpcja stawiają bowiem pod znakiem zapytania plany inwestycyjne w energetyce. Niekorzystna sytuacja na rynkach niesie też zagrożenia dla realizacji kontraktów i zobowiązań.

Nad wpływem poszczególnych źródeł energii elektrycznej na bezpieczeństwo energetyczne kraju dyskutował także Witold Kępa, dyrektor Oddziału Terenowego URE w Szczecinie.

The Warsaw Voice, organizator konferencji, zapowiada kolejne spotkanie za rok.

Data publikacji : 09.03.2009

Opcje strony

do góry