Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wniosek PGNIG o wyznaczenie przedsiębiorstwa operatorem systemu magazynowania

19 listopada br. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynął wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A o wyznaczenie przedsiębiorstwa operatorem systemu magazynowania paliw gazowych.

Udostępnienie przez PGNiG swoich magazynów innym podmiotom byłoby dobrym krokiem w kierunku konkurencji na rynku pali gazowych. Zasoby magazynowe są niezbędne do prowadzenia ruchu sieci gazowej. Bez dostępu do pojemności magazynowych (własnych lub udostępnionych przez inny podmiot) nie jest możliwe także uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą.

W Urzędzie rozpoczęło się postępowanie administracyjne dotyczące oceny wniosku PGNiG. W postępowaniu Prezes bierze pod uwagę efektywność ekonomiczną i skuteczność zarządzania systemami gazowymi wnioskującego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne Prezes URE na wniosek właściciela instalacji magazynowania paliw gazowych wyznacza w drodze decyzji operatora systemu magazynowania (OSM).

Data publikacji : 20.11.2008
Data modyfikacji : 21.11.2008

Opcje strony

do góry