Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne szkolenia URE

2 października br. w siedzibie Południowo - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawicieli samorządów gminnych z terenu województwa dolnośląskiego.

Uczestnicy szkolenia poznali zagadnienia dotyczące pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie oraz uregulowania prawne wstrzymania dostaw energii i związane z nimi kompetencje Prezesa URE. Przedstawiono także zagadnienia racjonalizacji zużycia energii i energooszczędności.

 
Celem tego typu szkoleń jest pogłębienie współpracy między ośrodkami pomocy społecznej a Oddziałami Terenowymi URE, szczególnie w zakresie ochrony odbiorców końcowych paliw i energii przed wstrzymaniem dostaw.

Data publikacji : 06.10.2008

Opcje strony

do góry