Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny

Popularyzacja odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie celem Inicjatywy Klastrowej - Lubelski Klaster Ekoenergetyczny.

10 września 2008 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Inicjatywy Klastrowej - Lubelski Klaster Ekoenergetyczny działającej przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W spotkaniu, obok wicemarszałka województwa Sławomira Sosnowskiego oraz partnerów projektu uczestniczył dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie Tomasz Adamczyk.

Spotkanie stało się okazją do przedstawienia informacji dotyczących działań realizowanych przez Prezesa URE w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym informacji dotyczących uzyskiwania przez podmioty zajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania energii w odnawialnych źródłach energii (w tym energii wytarzanej w kogeneracji i ciepła wytwarzanego w procesie wspósłpalania) koncesji na prowadzenie tego typu działalności. Przedmiotem dyskusji były również zagadnienia związane z interpretacją i stosowaniem przepisów dotyczących świadectw pochodzenia.

Misją inicjatywy jest rozwój produkcji odnawialnych źródeł energii z zachowaniem zrównoważonego rozwoju województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie.

 
Data publikacji : 26.09.2008
Data modyfikacji : 26.09.2008

Opcje strony

do góry