Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konsumenci usług energetycznych i telekomunikacyjnych a regulacje rynku – debata Stowarzyszenia Konsumentów Polskich

O podstawowych wyzwaniach dotyczących konkurencji i konsumenta z punktu widzenia regulatora rynku mówił Mariusza Swora, Prezes URE na konferencji poświęconej konsumentom usług, która odbyła się we środę, 10 września.

Prezes Swora podkreślał, że to właśnie konsument jest ostatecznym beneficjentem konkurencji na rynku energetycznym. Szef Urzędu przedstawił działania, jakie podejmuje URE, by skuteczniej chronić odbiorców energii.
 
Urząd szeroko współpracuje z samorządami, ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi. Celem tej współpracy jest propagowanie wiedzy o rynku energii, zachodzących na nim procesów, egzekwowania praw odbiorców energii oraz możliwości wyboru sprzedawcy. Urząd, wykorzystując swą strukturę (posiada 9 oddziałów terenowych) prowadzi program „URE w regionach opartych na wiedzy”, w ramach którego odbywają się szkolenia dla rzeczników praw konsumenta i organizacji pozarządowych oraz dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.
 
Szczególna uwaga Prezesa URE skupia się na ochronie odbiorców słabych ekonomicznie. Już na początku roku zespół działający przy Prezesie URE przedstawił propozycje prawnego uregulowania ochrony takich konsumentów.
 
Inne działania regulatora, mające na celu ochronę interesów konsumentów na rynku energii to przede wszystkim przygotowanie projektów zmian w przepisach prawa, uproszczenie modelu zmiany sprzedawcy oraz prace nad ujednoliceniem modelu generalnej umowy dystrybucji. Prezes Swora podjął także próbę współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i na bieżąco informuje o problemach dotyczących praktyk antykonkurencyjnych na rynku energii elektrycznej.
 
W debacie współorganizowanej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Centrum Komunikacji Medialnej, wzięli udział uczestnicy rynku energii eklektycznej oraz eksperci. Dyskusję poprowadziła Grażyna Rokicka – Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.
 

Data publikacji : 15.09.2008

Opcje strony

do góry