Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE wspólnie z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Teoretyczne i praktyczne problemy sektorowej regulacji, promowanie konkurencji oraz ochrona praw odbiorców końcowych na rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego to główne obszary współpracy URE i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

1 września br. Mariusz Swora, Prezes URE podpisał porozumienie o współpracy z CSAiR, które jest jednostką badawczą funkcjonującą w ramach Wydziału Zarządzania UW. CSAiR będzie wspierać działania Prezesa URE poprzez inicjowanie badań naukowych i prac rozwojowych służących regulacji rynku energetycznego. Obie instytucje będą współorganizować konferencje i sympozja, które mają służyć wymianie myśli i doświadczeń świata nauki, władzy publicznej oraz organizacji i przedsiębiorstw energetycznych.

Efektem dotychczasowej współpracy Urzędu i CSAiR są dwie konferencje z cyklu „Jaki model konkurencji w sektorze elektroenergetycznym” , które odbyły się w lutym i maju br.
 
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych zostało utworzone w lutym 2007 r. CSAiR prowadzi między- i interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie ochrony konkurencji i regulacji sektorowych w gospodarce rynkowej. Przygotowuje także wydawnictwa zwarte i periodyczne, organizuje lub współorganizuje konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia, a w przyszłości będzie także patronować studiom podyplomowym.

W skład CSAiR wchodzą pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania oraz innych wydziałów UW (w tym głównie Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Nauk Ekonomicznych) oraz pracownicy innych krajowych i zagranicznych uczelni i jednostek badawczych. Stałymi Współpracownikami CSAiR są osoby zatrudnione w polskich i zagranicznych firmach i instytucjach publicznych i prywatnych.

Data publikacji : 01.09.2008

Opcje strony

do góry