Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE pyta o powody awarii energetycznej

Prezes URE zwrócił się do przedsiębiorstwa Vattenfall Heat Poland S.A., o wyjaśnienie przyczyn porannej awarii. Informacje te powinny być znane do końca tygodnia

Działając na podstawie art. 28 ustawy Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może żądać od przedsiębiorstw energetycznych informacji dotyczących ich działalności, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

Data publikacji : 20.08.2008

Opcje strony

do góry