Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sir John Mogg pozytywnie o Mapie drogowej.

Sir John Mogg, przewodniczący Rady Europejskich Regulatorów Energii (ERGEG) działającej przy Komisji Europejskiej wysoko ocenił przygotowaną przez Urząd Regulacji Energetyki „Mapę drogową uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym”.

W liście skierowanym do Prezesa URE przewodniczący ERGEG (ang. European Regulators' Group for Electricity and Gas) podkreślił, że wysoko ceni zaangażowanie polskiego Regulatora w rozwój konkurencyjnego rynku energii oraz ochronę odbiorcy wrażliwego. Sir John Mogg stwierdził również, że „Mapa drogowa” przygotowana w URE może być wzorem dla innych państw liberalizujących rynek energii.

„Mapa drogowa” została przedstawiona Ministrowi Gospodarki i ogłoszona przez Prezesa URE w styczniu br. Dokument ten zawiera propozycje działań, które powinny zostać podjęte dla realizacji celu, jakim jest dalsza liberalizacja rynku energii elektrycznej uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa odbiorców energii elektrycznej. To konsument - odbiorca końcowy powinien zostać uznany za podstawowego i ostatecznego beneficjenta procesów liberalizacji. Konkurencja służy bowiem konsumentom, nie zaś ochronie interesów konkurentów.

Z pełnym tekstem dokumentu przygotowanego przez URE można zapoznać się poniżej.

Data publikacji : 02.07.2008
Data modyfikacji : 11.06.2010

Opcje strony

do góry