Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poznański oddział URE edukuje młodzież

Od 26 do 29 maja trwał cykl szkoleń dla młodzieży i studentów szkół technicznych pod nazwą „Bezpieczne praktyki i bezpieczne środowisko 2008”. Było to piąte szkolenie organizowane przez Zespół ds. Młodzieży Naczelnej Organizacji Technicznej, któremu Urząd Regulacji Energetyki udzielił merytorycznego wsparcia.

Tegoroczne szkolenie adresowane do studentów i młodzieży szkół średnich zamierzających odbyć praktykę zawodową bądź podjąć w najbliższym czasie pracę, zostało wzbogacone o wykłady dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska. Pracownicy poznańskiego oddziału URE przygotowali cykl wykładów poświęconych efektywności energetycznej i możliwości skorzystania z prawa wyboru sprzedawcy jako antidotum na rosnące ceny energii elektrycznej.

Szkolenie zakończyło się w poniedziałek, 2 czerwca spotkaniem integracyjnym młodzieży i studentów z przedstawicielami uczelni, biznesu i administracji oraz wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w warsztatach.

Data publikacji : 06.06.2008

Opcje strony

do góry