Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca taryf gazowych na 2008 r.

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 31 marca 2008 r.
   
GP-062-25/2008  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprzecza doniesieniom prasowym, jakoby wysokość taryf gazowych na 2008 rok została już ostatecznie ustalona.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki potwierdza, iż jego wolą jest to, aby wspomniane taryfy jak najszybciej weszły w życie. Wysokość taryf, ustalonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, która wymaga wyważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych, zostanie ogłoszona w trybie i na zasadach określonych w tejże ustawie.  

Data publikacji : 31.03.2008

Opcje strony

do góry