Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Jaki model konkurencji w sektorze elektroenergetycznym”

Informuję, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wspólnie z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego organizuje cykl konferencji pod wspólnym tytułem:

"Jaki model konkurencji w sektorze elektroenergetycznym"

Pierwsza z cyklu konferencji odbędzie się w dniu 21 lutego 2008 roku w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Po otwarciu konferencji przez prof. Tadeusza Skocznego i prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka – dziekana WZ UW przedstawiony zostanie referat Prezesa URE „W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze elektroenergetycznym – mapa drogowa”. Moderatorem dyskusji w sesji otwierającej będzie prof. Anna Fornalczyk.  

Informacje na temat szczegółowego programu konferencji dostępna jest tutaj

Data publikacji : 01.02.2008
Data modyfikacji : 12.02.2008

Opcje strony

do góry