Up
 
 

paliwa ciekłe

 • Jak prawidłowo złożyć obowiązkowe sprawozdania dot. paliw ciekłych

  » więcej

 • Informacja nr 2/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 2/2018) w sprawie niektórych zasad prawidłowej realizacji obowiązku składania sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu » więcej

 • Prezes URE podsumowuje 2017 r.

  Rok 2017 zapisał się jako czas intensywnych zmian w krajowej energetyce, z punktu widzenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki związanych przede wszystkim z rynkiem paliw ciekłych i gazu, ale także z burzliwą dyskusją nt. modelu polskiego rynku mocy. Przy Prezesie URE rozpoczął działalność Koordynator ds. Negocjacji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. » więcej

 • Wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale br.

  Kwartał, którego dotyczy wykaz, jest pierwszym kwartałem objętym obowiązkiem sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, ogłoszone zostały całkowite wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r., z zachowaniem nazw i klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (kody CN). » więcej

 • Informacja nr 80/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 80/2017) w sprawie ogłoszenia całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej » więcej

 • Wnioski o zmianę koncesji po zmianach danych - przydatne informacje

  Z uwagi na zmienione przepisy ustawy - Prawo energetyczne w zakresie występowania do Prezesa URE o zmianę koncesji, przedstawiamy szczegółowe informacje w sprawie sposobu i terminu realizacji przez spółki prawa handlowego zarejestrowane w KRS obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę koncesji w przypadku zmiany nazwy, adresu, siedziby, numeru KRS, NIP lub VAT UE. Komunikat zawiera również przydatne informacje o realizacji obowiązków informacyjnych w przypadku zmiany danych wspólnika, akcjonariusza oraz osoby uprawnionej lub wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentacji, a także obowiązków informacyjnych określonych w warunkach koncesyjnych. » więcej

 • Komunikat nr 56/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2017) w sprawie sposobu i terminu realizacji przez spółki prawa handlowego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę koncesji w przypadku zmiany nazwy, adresu, siedziby, numeru KRS, NIP lub VAT UE oraz realizacji obowiązków informacyjnych w przypadku zmiany danych wspólnika, akcjonariusza oraz osoby uprawnionej lub wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentacji, a także obowiązków informacyjnych określonych w warunkach koncesyjnych » więcej

 • Informacja nr 55/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 55/2017) dotycząca sposobu wypełniania sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu » więcej

 • Do 21 sierpnia br. obowiązek zgłoszenia do Prezesa URE pierwszego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

  Urząd przedstawia wskazówki dotyczące właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. » więcej