Up
 
 

Informacja

Informacja w sprawie stanu postępowań o zatwierdzenie taryf dla gazu ziemnego na 2008 r.

Urząd Regulacji Energetyki

Warszawa, 17 grudnia 2007 r.

 

 

 

 

W dniach od 5 do 16 listopada 2007 r. do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wnioski sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG SA, OGP GAZ − SYSTEM SA, PGNiG SA oraz SGT EuRoPol GAZ SA o zatwierdzenie ustalonych przez te przedsiębiorstwa taryf.

 

Z uwagi na fakt, iż każdy z wniosków wymagał poprawek, uzupełnień lub wyjaśnień – do wskazanych przedsiębiorstw skierowane zostały wezwania. Do 17 grudnia br. odpowiedzi na wezwania wpłynęły od sześciu przedsiębiorstw i z dokonanych na tym etapie analiz wynika, że w dalszym ciągu nie spełniają one oczekiwań wynikających z wymogów prawa. Konieczne jest zatem dalsze prowadzenie postępowań.

 

Tegoroczne postępowania są szczególnie skomplikowane, m.in. z uwagi na trudności, jakie stwarza oszacowanie skutków finansowych dla odbiorców końcowych, w związku ze zmianami, jakie miały miejsce na rynku gazowym (rozdział działalności obrotu od działalności dystrybucyjnej, integracja obrotu hurtowego i detalicznego w PGNiG SA, wyłączenie z dniem 1 stycznia 2008 r. z umowy leasingowej zawartej między PGNiG a OGP aktywów właściwych dla systemu dystrybucyjnego i wniesienie ich do operatorów dystrybucyjnych), co skutkuje wydłużonym czasem niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia postępowań.

 

Oznacza to, że nowe taryfy żadnego z kluczowych przedsiębiorstw sektora gazowego nie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Do czasu zatwierdzenia nowych taryf zgodnie z ustawą − Prawo energetyczne powinny być stosowane taryfy dotychczasowe.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 17.12.2007
Tagi: