Up
 
 

Informacja

Informacja w związku z artykułem „UOKIK jest przeciwny uwolnieniu cen energii” opublikowanym w „Gazecie Prawnej” z 5-7 października 2007

Warszawa, dnia 5 października 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Adam Szafrański  
   
GP-062 -1(1)/2007/MZ  

          


 

W związku z informacjami zawartymi w artykule „UOKiK jest przeciwny uwolnieniu cen energii” Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyjaśnia, iż jego wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w artykule, stanowiło prośbę o przedstawienie aktualnych opinii o stanie konkurencji koncentracji na rynku energii elektrycznej.

W odpowiedzi Prezes UOKIK stwierdził, że z dniem 1 lipca 2007 r. nastąpiła formalna liberalizacja rynku energii elektrycznej. Fakt, iż od tej daty upłynęły 3 miesiące sprawia, że pełna i rzetelna ocena stanu konkurencji na omawianym rynku możliwa będzie najwcześniej za kilkanaście miesięcy”. Ponadto, Prezes UOKiK podkreślił, że opinia organu antymonopolowego nie jest dla Prezesa URE wiążąca.

Analizy uwarunkowań zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną z obowiązku przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia są prowadzone w URE. Ich zakończenie planowane jest na koniec bieżącego miesiąca.

 

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Adam Szafrański
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 08.10.2007
Tagi: